Geslaagde nieuwjaarbijeenkomst
7 januari 2019

Geslaagde nieuwjaarbijeenkomst Afgelopen zaterdag vond op een sfeervol sportpark ‘De Schelp’ de nieuwjaarsbijeenkomst plaats. Met de traditionele wedstrijd om de Van der Bendcup tussen oud BAS 1 en het huidige BAS 3 werd het nieuwe kunstgrasveld officieel in gebruik genomen. Na afloop van deze wedstrijd werd het kunstgrasveld door wethouder Ton van Amerongen van de gemeente Dronten en oud-voorzitter Huib van Os omgedoopt in het ‘Huib van Os veld’.

Om 12:00 uur werd de middag ingeluid met de lunch. Ruim 80 personen namen deel aan de door Gonnie de Boer en haar keukenbrigade prima verzorgde lunch. Een mooie start van nieuwjaarbijeenkomst.

De traditionele wedstrijd om de Van der Bendcup tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst was dit jaar de officiële opening van ons mooie kunstgrasveld. Onder leiding van een prima fluitende Berto Smit, binnen de gemeente Dronten verantwoordelijk voor de realisatie van het kunstgrasveld bij BAS Voetbal, werd om 13:30 uur door oud BAS 1 en het huidige BAS 3 afgetrapt.In een mooie op - en neergaande wedstrijd was het uiteindelijk oud BAS 1 dat met de zege aan haal ging. Vooral de 2-1 van Klaas Lamberink (oud BAS 1) was van een grote schoonheid. Al duikend wist Klaas met een mooie kopbal doelman Ronald Hulsker van BAS 3 het nakijken te geven. Bij het talrijk aanwezige publiek werden al vergelijkingen gemaakt met het doelpunt van Robin van Persie tijdens de wedstrijd Spanje – Nederland tijdens het WK van 2014 in Brazilië.

Na afloop was de wedstrijd was het de beurt aan wethouder Ton van Amerongen en oud-voorzitter Huib van Os om nog een handeling te verrichten bij het nieuwe kunstgrasveld. Gezamenlijk onthulden beide heren, onder luid applaus van de vele aanwezigen, de naam zoals het kunstgrasveld met ingang van 5 januari 2019 door het leven gaat: het ‘Huib van Os veld’. Voor zijn vele inspanningen de afgelopen jaren om voor BAS voetbal een eigen kunstgrasveld te krijgen, was het voor het nieuwe bestuur van BAS Voetbal niet meer dan logisch om dit op deze wijze vorm te geven.Een dag later gaf Huib van Os op Facebook het volgende aan: ‘Dankjewel BAS Voetbal voor deze prachtige eer! Nogmaals dank ook aan velen van de club, met name Sietse de Boer en de gemeente en zijn raadsleden, wethouder Van Amerongen en ambtenaren, met name Berto Smit. Dankjewel BAS Voetbal dat ik 7 jaren lang jullie voorzitter mocht zijn. Een eensgezinde hartverwarmende club en met recht de Parel Van De Polder! Fijn dat er uitstekende opvolging is van een grotendeels nieuw bestuur met vijf personen onder aanvoering van Hein Grafhorst. Succes!’. Het is je meer dan gegund Huib!Een nieuw aspect tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst was dit jaar de Bremerbaai-loop. Door 16 jeugdleden van onze vereniging werden zoveel mogelijk rondjes gerend rondom het nieuwe kunstgrasveld. Na afloop kreeg iedere deelnemer van onze sponsor ‘Strandpaviljoen Bremerbaai’ een heerlijk kop warme chocomel en werden er per leeftijdscategorie prijzen uitgereikt!Tot slot van de dag was er de gezellige nieuwjaarsborrel in onze kantine. In de door kersvers voorzitter Hein Grafhorst uitgesproken nieuwjaarsrede (zie hieronder), was een special plaats ingeruimd voor het opspelden van de versierselen horende bij een erelidmaatschap bij Mart Muller. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 10 december 2018 was Mart Muller, vanwege zijn vele verdiensten voor de club, unaniem benoemd tot erelid. Van harte Mart met dit verdiende erelidmaatschap!.

Aansluitend werd er door de aanwezigen geproost op een goed, gelukkig en bovenal gezond 2019.

Bestuur BAS Voetbal

Bekijk alle foto'sWelkom

Beste sportvrienden van BAS Voetbal, welkom namens het bestuur van BAS Voetbal bij de nieuwjaarsreceptie 2019. Wij wensen alle leden, sponsoren, vrijwilligers, vrienden van BAS , de 50-euro clubleden en belangstellenden, samen met degenen die u lief zijn, een goed, gelukkig, sportief en bovenal gezond 2019 toe.

Een bijzonder welkom voor Jan Schuurhuis van Albert Heijn, al vele jaren onze trouwe hoofdsponsor! Ook in het afgelopen jaar heeft Jan weer de club weer op verschillende fronten ondersteund. Dankjewel Albert Heijn, dankjewel Jan!

Verder heet in vertegenwoordigers van de gemeente Dronten van harte welkom bij BAS Voetbal, de ‘Parel van de polder’. Als BAS Voetbal zijn wij content met de constructieve samenwerking tussen de gemeente Dronten en BAS Voetbal.

Nieuwjaarsrede 2019

Het kunstgrasveld/sportcomplex
Het jaar 2018 zal de boeken in gaan als het jaar van de aanleg van het kunstgrasveld. Na vele jaren van overleg, discussie, rekenen en al wat niet meer is in 2018 daadwerkelijk de spreekwoordelijke kogel door de kerk gegaan en is in september 2018 daadwerkelijk begonnen met de aanleg van het kunstgrasveld. Als je nu naar buiten kijkt zie een fantastische veld liggen, omgeven met LED-verlichting. Met de komst van het kunstgrasveld kunnen wij als BAS Voetbal jaren vooruit en beschikken wij over een fantastisch complex. Iets waar we zeer trots op zijn.

Het kunstgrasveld zoals het er nu ligt is onlosmakelijk verbonden aan onze oud-voorzitter Huib van Os. Door zijn tomeloze inzet en passie is het kunstgras er dan ook, in nauwe samenwerking met de gemeente Dronten, daadwerkelijk gekomen. Om Huib zijn bijdrage te honoreren heeft het nieuwe bestuur van BAS Voetbal dan ook besloten om het veld om te dopen in het ‘Huib van Os veld’. Dank voor je bijdrage in deze Huib!

Ook is in deze een dankwoord op zijn plaats naar de vele vrijwilligers die hun steentje hebben bijgedragen aan de aanleg van het kunstgrasveld. Onder leiding van Sietse de Boer en David Holewijn heeft een groot aantal vrijwilligers geholpen bij de aanleg. Namens het bestuur van BAS Voetbal: dankjewel!

Een punt wat nog verder uitgewerkt moete worden is het onderhoud van het kleine trainingsveld. Dit veld huren wij vanaf heden voor € 1,- per jaar van de gemeenten Dronten waarbij de afspraak is gemaakt dat wij als BAS Voetbal zelf zorgdragen voor het onderhoud ervan. Momenteel is Sietse de Boer in gesprek met Donker Groen, de partij die namens de gemeente Dronten het onderhoud van de velden voor zijn rekening neemt, en CSC om te kijken wat zij voor ons kunnen betekenen.

Sportief
Sportief gaat het op dit moment gaat het in grote lijnen goed. Ons vlaggenschip onder leiding van Arjen Bredewolt en Gerjan Westerhof presteert prima en ook bij jeugd zien wij mooie dingen gebeuren. Het is goed dat de afgelopen najaarscompetitie twee jeugdteams, namelijk de JO 19-1 en de JO 13-1, in de eerste klasse hebben gespeeld. Het is onze ambitie dat alle standaardteams op het niveau van de eerste klasse spelen.

Eind november 2018 konden wij reeds melden dat wij de samenwerking met Arjen Bredewolt met een jaar verlengd hebben. Zowel Arjen Bredewolt als BAS Voetbal zijn zeer tevreden over de samenwerking en zien volop perspectief voor ons vlaggenschip.

In 2018 konden wij een drietal kampioenschappen vieren: BAS MO 11-1 onder leiding van Anouschka Heemskerk en Siegfried Hrazdira, BAS JO 11-3 onder leiding van Darwin Ruiter en BAS 35+. Nogmaals gefeliciteerd.

Sportief gezien hebben wij als BAS Voetbal ook een paar uitdagingen Ten eerste baart het seniorenvoetbal ons zorgen. We zijn dit jaar gestart met maar drie seniorenteams, een dieptepunt in de jonge geschiedenis van BAS Voetbal. De komende jaren zullen wij er alles aan moeten doen om deze neerwaartse spiraal om te buigen. Wij zijn verheugd te melden dat Huib van Os en Tommy Dunnik zich zullen gaan inzetten om het seniorenvoetbal een impuls te geven. Vooral de overgang van de onder-19 jeugd naar de senioren krijgt hierbij specifieke aandacht.

Een tweede aandachtspunt betreft de opleiding van onze jeugdtrainers. Het komend jaar willen wij hier gericht op gaan inzetten. Dit gaat gebeuren door een cursus die vanuit KNVB op een aantal vrijdagavonden gegeven gaat worden. Daarnaast zullen namens de Technische Commissie Jan van Dam en Simon van Dijk trainers gaan helpen bij het optimaliseren van trainingen.

Nieuw bestuur
Op de Algemene Ledenvergadering van 10 december jl. is een nieuw bestuur gekozen. Voor het eerst sinds jaren bestaat het bestuur uit vijf personen. De portefeuilleverdeling is als volgt:

- Hein Grafhorst: voorzitter bestuur en afvaardiging BAS Hoger Op
- Adri Nitrauw: penningmeester, projecten en afvaardiging richting sponsorcommissie
- Ruthger Steenbeek: secretaris, ledenadministratie en BAS Hoger Op
- Jan van Dam: Technische Commissie, jeugdcommissie, aanspreekpunt klussenclub en BAS Hoger Op
- Ane Sybesma: afvaardiging PR commissie, kantinecommissie en evenementencommissie

Het bestuur staat voor een open en transparantie communicatie. De leden van het bestuur zijn voor een ieder aanspreekbaar als het gaat om eventuele aandachtspunten, mogelijke verbeteringen en dergelijke. Maak hier gebruik van! Samen kunnen wij bouwen aan een nog mooiere vereniging dan die wij nu al zijn!

Vrijwilligers
BAS Voetbal is een vereniging van vrijwilligers. Samen zijn wij BAS Voetbal. Wij zijn dan ook blij met een ieder die zijn steentje bijdraagt aan onze mooie vereniging. Vanaf deze plaats richting alle vrijwilligers: dankjewel!

Het vinden van vrijwilligers voor verschillende functies is echter een steeds lastiger probleem. Zo was de zoektocht het afgelopen jaar naar jeugdtrainers en -leiders moeilijker dan ooit. De noodklok die het bestuur aan het begin van het seizoen 2018-2019 luidde leverde gelukkig een positief resultaat op, maar op langere termijn baart het ons wel zorgen. Iedere hulp is dan ook meer dan welkom. Mocht je iemand weten die de ‘Parel van de Polder’ zou kunnen helpen, het bestuur verneemt dat graag.

Financieel
Financieel is BAS Voetbal gelukkig weer in rustiger vaarwater gekomen. Het seizoen 2017-2018 is afgesloten met een positief resultaat van € 5.900 en is het Eigen Vermogen van de club inmiddels niet meer negatief. Aan Eigen Vermogen stond op 30 juni 2018 een bedrag van ruim € 4.700 op de balans. Inmiddels hebben wij weer voldoende financiële middelen op de bank staan om onderhoudszaken op te pakken, Het strikte beleid van penningmeester Adri Nitrauw met ondersteuning van onze eigen administrateur Daphne Grafhorst en adviseur Cor van ’t Hof heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen.

Voor dit seizoen draaien wij conform begroting. Wel zijn wij geconfronteerd met een niet begrootte tegenvaller: het aanbrengen van een nieuwe LED-verlichting rondom het nieuwe trainingsveld kost ons éénmalig € 3.000,-. Dit is de financiële waarde van de oude lichtmasten rondom het oude grote trainingsveld zoals deze in de boeken van de gemeente Dronten staat.

Projecten
Het mag gelukkig financieel weer beter gaan met BAS Voetbal, dit betekent echter niet dat wij ons nu van alles kunnen veroorloven. Terughoudendheid in uitgaven en het gefaseerd uitvoeren van projecten in het devies.

In 2019 willen wede eerste concrete stappen zetten naar een verduurzaamd sportpark. De ketels moeten worden vervangen en met de gezamenlijke ambitie van de gemeente om de sportparken te verduurzamen, willen we die kans gelijk benutten om verstandig te investeren waarbij we de exploitatiekosten structureel reduceren. Hierover verwachten wij begin 2019 met concrete plannen te komen.

Een tweede traject dat op stapel staat, is de verfraaiing c.q. modernisering van onze kantine ‘Het Bastion’. In een werkgroep is nagedacht over de inrichting van onze kantine. In de hal vindt je hier de schetsten van. Momenteel wordt één en ander zowel technisch als financieel uitgewerkt. Ook hier komt in de loop van 2019 meer nieuws over.

Erelidmaatschap Mart Muller
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 10 december jl. hebben de leden unaniem ingestemd met het voorstel van het bestuur om Mart Muller te benoemen tot erelid. Van wege zijn vele verdiensten voor BAS Voetbal als voorzitter, assistent scheidsrechter, scheidsrechter, contactpersoon klussenclub, oud papier, kantinedienst en wat al niet meer een meer dan verdiende bekroning voor vele jaren inzet. Mart bedankt!

Afsluiting
Bedankt voor uw aandacht en laten we drinken op de toekomst van onze club. Wees allen trots op onze club. ‘BAS is onze club’ is zeker niet voor niets onze slogan.

Een fijne receptie.

Namens het bestuur
Hein Grafhorst
Voorzitter
Laatste 20 berichten
21/03 BAS Voetbal zoekt trainer voor tweede elftal
20/03 Vrijwilligersavond op 6 april
19/03 Voetbalquiz: nog drie plaatsen beschikbaar
17/03 Onbedreigde winst in Oene
16/03 Uitslagen zaterdag 16 maart
15/03 Weken van de waarheid voor BAS 1
12/03 Deelnemersveld voetbalquiz raakt vol
10/03 Een klinkende overwinning op Hulshorst
09/03 Uitslagen zaterdag 9 maart
08/03 BAS ontvangt Hulshorst
04/03 BAS JO9-1 als Line-up mee met Almere City FC
03/03 Zaterdagmiddag klaverjassen bijzonder gezellig
03/03 Uitslagen zaterdag 2 maart
01/03 BAS veegt SEH van de mat
25/02 Klaverjassen bij BAS voetbal
24/02 BAS is VIOS de baas
23/02 Uitslagen zaterdag 23 februari
22/02 AED Beschikbaar op het sportcomplex
21/02 Ane Sybesma presenteert voetbalquiz
18/02 BAS Voetbal en het milieu
Nieuwsarchief ->
© 2019 - BAS Voetbal BiddinghuizenSybit | Software op Maat