40 jaar Schuurhuis in Biddinghuizen
Van de bestuurstafel: contributiebeleid
8 april 2019

Van de bestuurstafel: contributiebeleid De laatste jaren loopt de contributieachterstand van leden van BAS Voetbal jaarlijks licht op. Het bestuur maakt zich hierover zorgen en heeft besloten het beleid aangaande contributieheffing en achterstand van contributie, aan te scherpen.

Contributieheffing
Elk lid van BAS Voetbal moet formeel voor een heel seizoen zijn/haar contributie betalen. Dat betekend dat als leden in het lopende seizoen het lidmaatschap opzeggen, dat zij voor het hele seizoen de contributie moeten betalen. Echter in de praktijk is dit beleid door BAS Voetbal jaren gedoogd. Als een lid opzegt wordt het lid direct uitgeschreven en is ook de contributieheffing direct gestopt.

Het bestuur heeft besloten om per 1 april 2019 het huidige (gedoog)beleid aangaande contributieheffing aan te scherpen. In de nieuwe opzet kan lid kan haar/zijn lidmaatschap opzeggen per 1 juli of per 1 januari van elk jaar. Dat betekent dat een lid minimaal een half jaar lid zal zijn van BAS Voetbal en de contributie voor dat half jaar (2 kwartalen) moet betalen. Zegt een lid zijn of haar lidmaatschap op voor de genoemde datum dan wordt de contributie van het lid nog tot de genoemde datum van 1 januari of 1 juli geheven.

Achterstand contributie
Ten aanzien van achterstand contributie heeft het bestuur besloten het volgende beleid te volgen.

Als na de kwartaalrun van de contributie een achterstand of een stornering van de geheven contributie wordt waargenomen, dan zal het lid waarvan een achterstand en/of stornering is geconstateerd, binnen een maand na contributieheffing, een brief van het bestuur ontvangen met de vraag alsnog de achterstand van contributie te gaan betalen.

Mocht een maand na datum van deze brief geen reactie van het desbetreffende lid hebben plaatsgevonden en de achterstand van contributie is nog steeds aanwezig, dan wordt het desbetreffende lid persoonlijk benaderd door een bestuurslid van BAS Voetbal. Met elkaar wordt dan naar een oplossing gezocht om de betalingsachterstand op te lossen en is het o.a. mogelijk om een passende betalingsregeling af te spreken. Mocht ook na deze actie de contributieachterstand blijven bestaan en is het niet mogelijk een oplossing onderling overeen te komen, dan wordt het dossier voorgelegd aan het bestuur van BAS Voetbal en wordt er door het bestuur een standpunt ingenomen welk bindend is. Dit kan o.a. zijn dat het desbetreffende lid met contributieachterstand een speelverbod krijgt opgelegd of een andere passende maatregel krijgt opgelegd.

Doel van de voorliggende besluiten is een meer uniformbeleid te voeren en duidelijkheid te scheppen aangaande lidmaatschap en het niet betalen van de contributie.

Het bestuur is van mening hiermee in de toekomst oplopende contributieachterstanden te kunnen voorkomen. Per 1 april 2019 wordt het gedoogbeleid tot nu toe gevolgd vervangen door het voorliggende beleid wat is vastgesteld.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur BAS Voetbal
Laatste 20 berichten
19/04 BAS 1 op jacht naar de nacompetitie
19/04 Programma zaterdag 20 april
18/04 Inschrijving AH Stratenvoetbal toernooi open
16/04 Willem Faber overleden
14/04 Duidelijke winst BAS ondanks wisselvalligheid
13/04 Uitslagen zaterdag 13 april
12/04 Aanhaken of afhaken
09/04 Senioren BAS Voetbal
08/04 Van de bestuurstafel: contributiebeleid
07/04 Gonnie de Boer vrijwilliger van het jaar
07/04 De Doornspijkse muur wint
07/04 Uitslagen zaterdag 6 april
05/04 Winnen blijft het devies voor BAS 1
03/04 Herinnering: Vrijwilligersavond 6 april
02/04 Tyrick Bodak jeugdinternational Curaçao
01/04 De Schaal is voor AH Jan Schuurhuis
31/03 BAS loopt periodetitel mis
30/03 De Knoest wint Voetbalquiz
30/03 Uitslagen zaterdag 30 maart
29/03 BAS 1 op jacht naar periodetitel
Nieuwsarchief ->
© 2019 - BAS Voetbal BiddinghuizenSybit | Software op Maat