BAS Voetbal De Parel van de Polder

Mart Muller koninklijk onderscheiden

woensdag 26 april 2017
Mart Muller koninklijk onderscheiden

Het heeft de koning vandaag behaagd om één van onze leden van verdienste koninklijk te onderscheiden. Mart Muller is woensdag benoemd als lid in de Orde van Oranje Nassau.

Voorzitterschap
In 1994 kwam Mart Muller met zijn gezin in Biddinghuizen wonen en hij werd vrijwel direct lid van BAS Voetbal. Hij heeft uiteraard gevoetbald, maar bekleedde al snel diverse vrijwilligersfuncties.

Meest in het oog springend is het voorzitterschap van mei 2002 tot mei 2011. Daarvoor was hij onder meer voorzitter van de Technische Commissie (vanaf 1996) en jeugdleider.

Als we het voorzitterschap van Mart moeten typeren, dan is het in de eerste plaats “dan doe ik het zelf wel”. Zo konden we Mart in zijn laatste voorzittersjaar weer bewonderen als leider van de C1, omdat er niemand was die dit wilde oppakken. Ook zagen we Mart dat seizoen wel eens vlaggen bij BAS 2.

Compromiszoeker
Een andere typering voor zijn voorzitterschap is “het zoeken naar een compromis”. Mart verwoordde dat zelf ooit zo: “in mijn besluitvorming ben ik bezig in het belang van BAS Voetbal en niet voor mijn eigen eer en glorie. Ik kies voor politieke oplossingen en draagvlak met de minste consequenties voor de vrijwilligersvereniging BAS Voetbal. Mijn eigen mening is daarbij van ondergeschikt belang”. En dat maakten de jaren voorzitterschap wel zwaar voor Mart: vriendschappen kwamen in de knel en ook op zijn gezondheid (want een hartoperatie ondergaan) had het grote invloed. Die hartoperatie was natuurlijk een waarschuwing om het wat rustiger aan te doen. Tropenjaren dus, die negen jaar, ook zeker in combinatie met al die andere taken die hij op zich genomen had.

Maar na het voorzitterschap van BAS Voetbal bleef Mart uiterst actief binnen de club: bardiensten op donderdagavond (en ook wel op zaterdagen), coördinator van scheidsrechters, assistent-scheidsrechter bij BAS 1, betrokken bij de klussenclub (ook hier als coördinator, maar ook als klusser zelf), scheidsrechter, ophalen oud papier; en hier zijn waarschijnlijk nog wel enkele taken ongenoemd.

BAS Voetbal is erg trots op deze enorme blijk van waardering: deze is dik verdiend! Namens heel BAS Voetbal: Mart (en hierbij ook Marjo) van harte gefeliciteerd!BAS Voetbal Biddinghuizen
Kantine "Het Bastion"
Sportpark "De Schelp"
Sportlaan 36
8256 CE Biddinghuizen
tel. 0321-331943

Privacy Policy voor leden

© 2001 - 2024 - BAS Voetbal Biddinghuizen