BAS Voetbal De Parel van de Polder

Ledenadministratie

De ledenadministrateur is belast met alle administratieve werkzaamheden van de ledenadministratie en de inning van de (bonds)contributies. De contributies worden per kwartaal geïncasseerd. De incasso vindt plaats in de eerste week van elk kwartaal.

Voor nieuwe leden geldt, dat betaling uitsluitend mogelijk is per kwartaal via een machtiging voor automatische incasso.

Lid worden van BAS Voetbal?
Klik hier voor het inschrijfformulier


De contributie is altijd voor een geheel seizoen verschuldigd. Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap kan alleen per 1 juli en 1 januari van ieder jaar.

Contributie wordt berekend voor elk lid dat wordt aangemeld tussen 15 augustus en 15 mei.

Er wordt geen contributie berekend voor aanmeldingen die binnen 14 dagen ongedaan gemaakt worden via een afmelding van het lid.

De bondscontributie wordt in juli geïncasseerd voor het komende seizoen en bedraagt voor:
- (mini)pupillen € 9,03
- junioren € 9,68
- senioren (en vrijdagavondvoetbal/30+/35+) € 12,20

Iemand die gedurende het lopende seizoen lid wordt van de vereniging betaalt bij inschrijving naast het inschrijfgeld ook de bondscontributie over dat lopende seizoen.
Bondscontributie is de verplichte afdracht per lid aan de KNVB.

Seizoenskaart
Wie een seizoenskaart voor de thuiswedstrijden van BAS 1 wil kopen (voorheen donateur) maakt 25 euro over op rekeningnummer NL68 RABO 0348116020 t.n.v. BAS Voetbal inzake Ledenadministratie, o.v.v. seizoenskaart, uw naam en woonadres. Hierna ontvangt u de seizoenskaart thuis.
Ook kunt u tijdens de thuiswedstrijden van BAS 1 bij de entree een seizoenskaart kopen.

Lidmaatschap opzeggen
Neem contact op met de ledenadministratie.

Adres ledenadministratie:
Familie M. Sarphatie
Binnenhaven 3
8256 CT Biddinghuizen

Mail: ledenadministratie@basvoetbal.nl
Met ingang van 1 juni 2019 zijn de contributiebedragen als volgt:

 ContributieTotaal/kwartaal
Mini's€20,00€20,00
Pupillen€33,50€33,50
Junioren€48,50€48,50
Senioren€69,00€69,00
Vrijdagavondvoetbal/30+/35+€34,50€34,50


Betalen met de Pas van Dronten is mogelijk bij BAS Voetbal. Graag vermelden bij het aanmeldingsformulier, zodat de penningmeester contact op kan nemen voor de betaling van de contributie.

Gezinnen met meer dan drie betalende leden krijgen korting. Het jongste familielid betaalt 50% van de contributie.


Het inschrijfgeld bedraagt € 10 en is eenmalig verschuldigd wanneer men lid wordt van de vereniging. Dit wordt automatisch in rekening gebracht.

Zijn er onderwerpen die je wil delen met deze commissie dan kan er gebruik gemaakt worden van het
e-mail adres: ledenadministratie@basvoetbal.nl

Ledenadministratie 2022: Michael Sarphatie
Ledenadministratie 2022: Michael Sarphatie
BAS Voetbal Biddinghuizen
Kantine "Het Bastion"
Sportpark "De Schelp"
Sportlaan 36
8256 CE Biddinghuizen
tel. 0321-331943

Privacy Policy voor leden

© 2001 - 2024 - BAS Voetbal Biddinghuizen