BAS Voetbal De Parel van de Polder

Ledenadministratie

De ledenadministrateur is belast met alle administratieve werkzaamheden van de ledenadministratie en de inning van de (bonds)contributies. De contributies worden per kwartaal geïncasseerd.De incasso vindt plaats in de eerste week van elk kwartaal.

Voor nieuwe leden geldt, dat betaling uitsluitend mogelijk is per kwartaal via een machtiging voor automatische incasso.

De contributie is altijd voor een geheel seizoen verschuldigd. Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap kan alleen per 1 juli en 1 januari van ieder jaar.

De bondscontributie wordt in mei geïncasseerd voor het komende seizoen en bedraagt voor:
- (mini)pupillen € 7,56
- junioren € 8,10
- senioren € 10,22
Iemand die gedurende het lopende seizoen lid wordt van de vereniging betaalt bij inschrijving naast het inschrijfgeld ook de bondscontributie over dat lopende seizoen.
Bondscontributie is de verplichte afdracht per lid aan de KNVB.

Lid worden van BAS Voetbal?
Download het inschrijfformulier (Excel) en lever deze in bij de ledenadministrateur op onderstaand adres. Klik hier voor het inschrijfformulier


Seizoenskaart
Wie een seizoenskaart voor de thuiswedstrijden van BAS 1 wil kopen (voorheen donateur) maakt 25 euro over op rekeningnummer NL68 RABO 0348116020 t.n.v. BAS Voetbal inzake Ledenadministratie, o.v.v. seizoenskaart, uw naam en woonadres. Hierna ontvangt u de seizoenskaart thuis.
Ook kunt u tijdens de thuiswedstrijden van BAS 1 bij de entree een seizoenskaart kopen.

Lidmaatschap opzeggen
Neem contact op met de ledenadministratie.

Adres ledenadministratie:
Ruthger Steenbeek
Buitenkant 3
8256 CA Biddinghuizen
tel. 0321-331648
Mail: rhsteenbeek@hotmail.com
Met ingang van 1 juni 2019 zijn de contributiebedragen als volgt:

 ContributieTotaal/kwartaal
Mini's€20,00€20,00
Pupillen€33,50€33,50
Junioren€48,50€48,50
Senioren€69,00€69,00


Gezinnen met meer dan drie betalende leden krijgen korting. Het jongste familielid betaalt 50% van de contributie.

Voetbalvaders en recreatiedames betalen €30,00 per kwartaal aan contributie. Ook hiervoor dient een aanmeldingsformulier te worden ingeleverd om lid te worden. Voor deze groep geldt dat er geen pasfoto hoeft worden ingeleverd.

Het inschrijfgeld bedraagt € 10 en is eenmalig verschuldigd wanneer men lid wordt van de vereniging. Dit wordt automatisch in rekening gebracht.

BAS Voetbal Biddinghuizen
Kantine "Het Bastion"
Sportpark "De Schelp"
Sportlaan 36
8256 CE Biddinghuizen
tel. 0321-331943
© 2001 - 2021 - BAS Voetbal Biddinghuizen
Realisatie: Sybit | Software op Maat
Internetcommissie BAS Voetbal