40 jaar Schuurhuis in Biddinghuizen
Commissies BAS Voetbal
Ledenadministratie

Ledenadministratie:

De ledenadministrateur is belast met alle administratieve werkzaamheden van de ledenadministratie en de inning van de (bonds)contributies. De contributies worden per kwartaal geïncasseerd.De incasso vindt plaats in de eerste week van elk kwartaal.

Contact deze commissie via rhsteenbeek@hotmail.com

Ledenadministratie - aan- en afmeldingenRuthger Steenbeek  
Ledenadministratie - financieelDaphne Grafhorst  


Er wordt naar gestreefd de commissies ieder jaar bij te werken. Desondanks kan het natuurlijk voorkomen dat de inhoud van de commissie niet meer helemaal klopt. Zie je iets dat niet klopt? Geef dat dan door op webmaster@basvoetbal.nl.

Voor nieuwe leden geldt, dat betaling uitsluitend mogelijk is per kwartaal via een machtiging voor automatische incasso.

De contributie is altijd voor een geheel seizoen verschuldigd. Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap kan alleen per 1 juli en 1 januari van ieder jaar.

De bondscontributie wordt in mei geïncasseerd voor het komende seizoen en bedraagt voor:
- (mini)pupillen € 5
- junioren € 7
- senioren € 10
Iemand die gedurende het lopende seizoen lid wordt van de vereniging betaalt bij inschrijving naast het inschrijfgeld ook de bondscontributie over dat lopende seizoen.
Bondscontributie is de verplichte afdracht per lid aan de KNVB.

Lid worden van BAS Voetbal?
Download het inschrijfformulier (Excel) en lever deze in bij de ledenadministrateur op onderstaand adres. Klik hier voor het inschrijfformulier


Seizoenskaart
Wie een seizoenskaart voor de thuiswedstrijden van BAS 1 wil kopen (voorheen donateur) maakt 25 euro over op rekeningnummer NL68 RABO 0348116020 t.n.v. BAS Voetbal inzake Ledenadministratie, o.v.v. seizoenskaart, uw naam en woonadres. Hierna ontvangt u de seizoenskaart thuis.
Ook kunt u tijdens de thuiswedstrijden van BAS 1 bij de entree een seizoenskaart kopen.

Adres ledenadministratie:
Ruthger Steenbeek
Buitenkant 3
8256 CA Biddinghuizen
tel. 0321-331648
Mail: rhsteenbeek@hotmail.com
Met ingang van 1 april 2018 zijn de contributiebedragen als volgt:

 ContributieTotaal/kwartaal
Mini's€20,00€20,00
Pupillen€32,50€32,50
Junioren€47,00€47,00
Senioren€67,00€67,00


Gezinnen met meer dan drie betalende leden krijgen korting. Het jongste familielid betaalt 50% van de contributie.

Voetbalvaders en recreatiedames betalen €29,00 per kwartaal aan contributie. Ook hiervoor dient een aanmeldingsformulier te worden ingeleverd om lid te worden. Voor deze groep geldt dat er geen pasfoto hoeft worden ingeleverd.

Het inschrijfgeld bedraagt € 10 en is eenmalig verschuldigd wanneer men lid wordt van de vereniging. Dit wordt automatisch in rekening gebracht.

Nieuws van deze commissie:
 • Inleveren pasfoto voor spelerspas (06-05-2016)
 • Incassering bondscontributie (30-05-2012)
 • Adres ledenadministratie tijdelijk gewijzigd (04-01-2012)
 • Incassering bondscontributie (14-05-2010)
 • Incassering bondscontributie  (15-05-2009)
 • Commissies
  Bestuur
  Technische commissie
  Jeugd- / Seniorencommissie
  Evenementencommissie
  Sponsor- & P.R. Commissie
  Materiaal- en Onderhoudscommissie
  Kantinecommissie
  Toernooicommissie
  Ledenadministratie
  Internetcommissie
  Klussenclub
  Vrijwilligerscommissie

  Terug naar structuur
   
  © 2019 - BAS Voetbal BiddinghuizenSybit | Software op Maat