BAS Voetbal De Parel van de Polder

Eregalerij BAS Voetbal


 • Lid van verdienste - Eelse Bies

  zaterdag 8 oktober 2022

  Tijdens de vrijwilligersavond van 2022 is Eelse Bies benoemd tot Lid van Verdienste van BAS Voetbal. Voorzitter Herman Stegeman sprak de volgende woorden:

  En als ik hier dan toch sta wil ik ook graag nog iemand naar voren roepen. De geruchten gaan dat hij ook speler is geweest bij het eerste elftal. Alleen zijn hier geen bewijzen van, geen foto’s of statistieken. Merkwaardig.

  Hij is een vaste supporter langs de zijlijn bij het eerste elftal, is een aantal seizoenen leider bij het eerste elftal geweest en heeft zitting gehad in de sponsorcommissie. Ook is hij betrokken geweest bij de organisatie van evenementen, zoals de familiedag en het EK/WK. Vanuit zijn werkpositie kon hij materiaal leveren zoals elektriciteit-verdeelkasten en ander materiaal die een evenement nodig had. Nu is hij met pensioen en zit hij bij de klussenclub, waar hij helpt bij het schoonhouden van de kleedkamers en voert allerlei hand- en spandiensten uit, zoals het vernieuwen van de zitplaatsen bij de dug-outs op het hoofdveld.

  Eelse Bies, een stille, maar waardevolle vrijwillige kracht voor de vereniging. Het doet mij veel deugd om hem vanavond te mogen benoemen tot lid van verdienste bij BAS Voetbal.


 • Sportvrijwilliger van het jaar - Lars Dodde

  vrijdag 18 maart 2022

  Op vrijdag 18 maart is Lars Dodde tijdens de sportverkiezingen van de gemeente Dronten in de Meerpaal uitgeroepen tot sportvrijwilliger van het jaar.

  Lars Dodde was vanwege al zijn werk als jeugdtrainer en leider bij BAS Voetbal door het bestuur genomineerd voor de titel Sportvrijwilliger van het Jaar.

  Vooral tijdens de lockdowns was niets Lars te gek. 4 avonden in de week en dan ook nog de zaterdagmorgen training geven, leider zijn van het jonge derde elftal, altijd met een positieve insteek, een echt voorbeeld voor de club. Ook fietste Lars rustig met jeugdleden mee naar huis om te zorgen dat ze veilig thuis kwamen. Dit alles deed het bestuur van BAS Voetbal besluiten om deze jonge vrijwilliger aan te melden voor de nominatie Sportvrijwilliger van het Jaar.

  In de aanmelding schreef het bestuur onder andere: "Lars is er altijd. Moet hij 2 of 4 avonden in de week op het sportpark zijn, het maakt Lars niet uit. Hij is er altijd met een goed humeur. Tijdens de lockdown het afgelopen seizoen trainde Lars meerdere jeugdelftallen o.a. de JO9, JO10-1 en JO10-2 (2 avonden per week) en de JO13. (2 avonden per week + zaterdag).

  Lars zoekt altijd naar oplossingen en kan goed schakelen door iets negatiefs juist om te zetten naar iets positiefs. Toen de 2e kamer besloot dat er na 17.00 niet meer getraind mocht worden, was het juist Lars die het initiatief nam om ervoor te zorgen dat de jeugd kon gaan trainen in de middaguren."

 • Lid van verdienste - Hein Grafhorst

  zaterdag 8 januari 2022

  Tijdens de digitale algemene ledenvergadering van zaterdag 8 januari 2022 is aftredend voorzitter Hein Grafhorst benoemd als Lid van Verdienste van BAS Voetbal. Grafhorst krijgt deze onderscheiding voor zijn vele werk bij BAS Voetbal. Naast voorzitter van de club was Grafhorst o.a. jarenlang actief in de technische commissie, als scheidsrechter, als grensrechter, als redacteur van het programmablad enzovoort.

  Tijdens de algemene ledenvergadering van 25 mei 2022 sprak voorzitter Herman Stegeman de volgende wooorden:

  Eén van de eerste acties van het nieuwe bestuur in de digitale vergadering was jou benoemen tot lid van verdienste. Meer dan verdiend. De afgelopen jaren heb je je rol als voorzitter met alle bijbehorende, veeleisende taken met verve bekleed. Gewerkt met diverse trainers, constructieve contacten met gemeente, sponsoren en KNVB, meerdere leden of vrijwilligers blij gemaakt met een benoeming en aanwezig op de juiste momenten en plekken. Maar ook als scheidsrechter, grensrechter, gastheer, redacteur van het programmablad en voorzitter en onderdeel van diverse commissies kon de club op je inzet rekenen. Daarom mag ik jou, namens de Algemene Ledenvergadering, benoemen tot lid van verdienste van BAS Voetbal. Van harte gefeliciteerd! • Lid van verdienste - Gerard Zonneveld

  zaterdag 9 oktober 2021

  Het is dit seizoen wennen op de bank bij BAS voetbal. Geen Leny Burgers of Gerard Zonneveld meer in de dug-out. Beide hebben na vele jaren van trouwe dienst spreekwoordelijk de waterzak aan de wilgen gehangen. Leny was 18 seizoenen als verzorger actief voor BAS Voetbal, Gerard maar liefst 23 seizoenen. Met recht kunnen wij hier spreken van twee monumenten van BAS Voetbal. Mensen met hart voor BAS Voetbal.

  Als blijk van waardering voor de vele jaren van trouwe dienst heeft het bestuur besloten om zowel Leny Burgers als Gerard Zonneveld te benoemen tot lid van verdienste. Een benoeming die niet alleen gestoeld is op de vele jaren waarin de rol van verzorger is vervuld, maar ook andere vrijwilligerstaken die binnen BAS Voetbal door Leny en Gerard zijn opgepakt. BAS Voetbal is jullie beiden enorm dankbaar voor de bijdrage die jullie hebben geleverd en hopen dat jullie je ook de komende jaren willen blijven inzetten voor de parel van de polder. Leny dankjewel, Gerard dankjewel.

 • Lid van verdienste - Leny Burgers

  zaterdag 9 oktober 2021

  Het is dit seizoen wennen op de bank bij BAS voetbal. Geen Leny Burgers of Gerard Zonneveld meer in de dug-out. Beide hebben na vele jaren van trouwe dienst spreekwoordelijk de waterzak aan de wilgen gehangen. Leny was 18 seizoenen als verzorger actief voor BAS Voetbal, Gerard maar liefst 23 seizoenen. Met recht kunnen wij hier spreken van twee monumenten van BAS Voetbal. Mensen met hart voor BAS Voetbal.

  Als blijk van waardering voor de vele jaren van trouwe dienst heeft het bestuur besloten om zowel Leny Burgers als Gerard Zonneveld te benoemen tot lid van verdienste. Een benoeming die niet alleen gestoeld is op de vele jaren waarin de rol van verzorger is vervuld, maar ook andere vrijwilligerstaken die binnen BAS Voetbal door Leny en Gerard zijn opgepakt. BAS Voetbal is jullie beiden enorm dankbaar voor de bijdrage die jullie hebben geleverd en hopen dat jullie je ook de komende jaren willen blijven inzetten voor de parel van de polder. Leny dankjewel, Gerard dankjewel.

BAS Voetbal Biddinghuizen
Kantine "Het Bastion"
Sportpark "De Schelp"
Sportlaan 36
8256 CE Biddinghuizen
tel. 0321-331943

Privacy Policy voor leden

© 2001 - 2024 - BAS Voetbal Biddinghuizen