BAS Voetbal De Parel van de Polder

Verzekeringen

Informatie BAS Voetbal Verzekeringen BAS Voetbal - Biddinghuizen

Alle leden van BAS Voetbal, met uitzondering van de donateurs, zijn middels de bondscontributie verzekerd bij de KNVB. Het betreft hier een aanvullende collectieve verzekering. Mocht uzelf, of uw zoon / dochter, letsel of schade oplopen tijdens een training of wedstrijd, dan wil dat niet zeggen dat er altijd uitgekeerd wordt. Dit vanwege het aanvullende karakter van de verzekering.
U dient echter wel altijd een schadeformulier in te vullen. Deze schadeformulieren liggen in “Het Bastion” of zijn verkrijgbaar bij de secretaris van de vereniging. U moet het formulier binnen 48 uur weer inleveren bij de secretaris.

Bij diefstal of vermissing dient u zelf aangifte te doen bij de politie. Gelieve het echter wel te melden bij de secretaris van het bestuur.
BAS Voetbal is niet aansprakelijk voor diefstal en schade. De kleedkamers kunnen door de leider(s) worden afgesloten. Het advies: laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer en sluit deze af.

BAS Voetbal Biddinghuizen
Kantine "Het Bastion"
Sportpark "De Schelp"
Sportlaan 36
8256 CE Biddinghuizen
tel. 0321-331943

Privacy Policy voor leden

© 2001 - 2024 - BAS Voetbal Biddinghuizen