BAS Voetbal De Parel van de Polder

Afspraken en gewoontes

Informatie BAS Voetbal Afspraken en gewoontes BAS Voetbal - Biddinghuizen

 • Fietsen stallen in de daarvoor bestemde fietsenstalling en niet elders op het complex.
 • In verband met de bereikbaarheid van ziekenauto en / of brandweer, geen fietsen, scooters en / of auto’s voor de toegangspoort(en) te parkeren.
 • Alléén mindervaliden maken gebruik van de daarvoor bestemde parkeervakken.
 • Niet met voetbalschoenen de commissiekamer of bestuurskamer betreden.
 • Laat geen geld of waardevolle spullen in de kleedkamer achter. Geef het aan de leid(st)er of geef het in bewaring in de kantine.
 • Sporttassen dienen in het daarvoor bestemde tassenrek geplaatst te worden en NIET op de vloer ervoor (denk aan rolstoelen, brandweer, ambulance, kinderwagens).
 • Houd na afloop van een wedstrijd de kleedkamer niet onnodig lang bezet. Er zijn ook andere elftallen die zich graag rustig om willen kleden.
 • Veeg en klop voetbal schoenen buiten uit en dus niet in de kleedkamer. Spoel ze ook niet af onder de douche, dit zorgt voor verstoppingen.
 • Laat de kleedkamer na gebruik bezemschoon achter.
 • De vereniging kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor vermissing, diefstal of vernieling van eigen of andermans eigendommen.
 • Alle leden van de vereniging dienen zich zowel binnen als ook buiten het veld correct te gedragen. Weest u bewust van het feit dat u deel uitmaakt van het visitekaartje van BAS Voetbal. Dit geldt zeker voor het moment dat u een wedstrijd speelt.
 • Bedenk dat de meeste teams van de vereniging in een gesponsord tenue voetballen. Er is dus een bedrijf dat zijn naam op het shirt heeft gezet en daar voor betaalt, zodat u niet zelf uw tenue hoeft te betalen.
 • Heb dus ten allen tijde respect voor die sponsor en weet u correct te gedragen. Zeker ook als u bij een andere vereniging op bezoek bent.
 • Ook ten opzichte van onze eigen vereniging en sportaccommodatie geldt hetzelfde. Ga zorgvuldig om met materialen en doe geen dingen die u thuis ook niet zou doen of mogen.
 • Beledigend gedrag en opruiende taal horen niet op het voetbalveld thuis.
 • Met name bestuur, leiders en ouders hebben hier een voorbeeldfunctie in.
 • Opgelegde boetes zullen door de persoon in kwestie of door de groep, dit in geval van groepsovertredingen, zelf betaald worden.
 • De KNVB hanteert een systeem waarbij elke zware overtreding als bijvoorbeeld staken, vechten, verbaal geweld en onbeschoft gedrag wordt beboet met strafpunten.
 • Wanneer een vereniging een totaal aantal strafpunten heeft van 300 punten, wordt de gehele vereniging gestraft met uitsluiting van één competitie weekend.
 • Het is vanzelfsprekend een wedstrijd niet zo te laten escaleren dat deze gestaakt wordt.
 • Staken van een wedstrijd betekent naast de strafpunten ook een geldboete van € 45,-

BAS Voetbal Biddinghuizen
Kantine "Het Bastion"
Sportpark "De Schelp"
Sportlaan 36
8256 CE Biddinghuizen
tel. 0321-331943

Privacy Policy voor leden

© 2001 - 2024 - BAS Voetbal Biddinghuizen