BAS Voetbal De Parel van de Polder

In geval van een sterfgeval

Het bestuur van BAS Voetbal hanteert een rouwprotocol in geval van een sterfgeval. Deze werkwijze kan alleen worden toegepast indien de vereniging in kennis is gesteld van het overlijden van een (oud-)bestuurslid, erelid/lid van verdienste, een (familielid van een) actief spelend lid, een oud-lid met bijzondere verdiensten voor de vereniging, een niet-lid die wel actief is binnen BAS Voetbal of een (familielid van een) sponsor.

Het protocol dient als leidraad. Speciale wensen van de familie worden in overleg met het bestuur en het betreffende team besproken. In alle gevallen zal de wens van de nabestaanden worden gerespecteerd.
 
Voor meer informatie of vragen kan je terecht bij het secretariaat van BAS Voetbal. 

BAS Voetbal Biddinghuizen
Kantine "Het Bastion"
Sportpark "De Schelp"
Sportlaan 36
8256 CE Biddinghuizen
tel. 0321-331943

Privacy Policy voor leden

© 2001 - 2024 - BAS Voetbal Biddinghuizen