BAS Voetbal De Parel van de Polder

Vrijwilligerscoördinatie

Naast de mensen die zitting hebben in het bestuur en de verschillende commissies heeft BAS Voetbal een groot aantal andere vrijwilligers die zich inzetten voor de vereniging. Deze vrijwilligers zetten zich in als kantinepersoneel, als leider, als klusjesman enz.
De vrijwilligers verdienen veel respect en aandacht; zij verrichten belangeloos vele werkzaamheden in hun vrije tijd. En deze vrijwilligers zijn feitelijke de kurk waarop de vereniging drijft.

“Zonder vrijwilliger(s) geen sport”

De vrijwilligerscommissie is in het leven geroepen om het beleid aangaande de vrijwilligers onderdeel te laten worden van het totale verenigingsbeleid van BAS Voetbal, een aantal speerpunten van deze commissie is:

  • Inventariseren huidige vrijwilligers en hun takenpakket
  • Aandacht geven aan problemen van vrijwilligers en deze trachten te kanaliseren binnen de vereniging.
  • Nieuwe leden stimuleren om enig vrijwilligers werk uit te voeren.
  • Bereiken van sociale binding vrijwilligers bij de vereniging

BAS Voetbal Biddinghuizen
Kantine "Het Bastion"
Sportpark "De Schelp"
Sportlaan 36
8256 CE Biddinghuizen
tel. 0321-331943

Privacy Policy voor leden

© 2001 - 2024 - BAS Voetbal Biddinghuizen