BAS Voetbal De Parel van de Polder

Succesvolle instructieavond voor kantinevrijwilligers

woensdag 22 maart 2023
Succesvolle instructieavond voor kantinevrijwilligers

Op vrijdagavond 17 maart organiseerde de kantinecommissie een instructieavond voor de vrijwilligers die zich inzetten in de kantine, de snackcorner of entree/koffiecorner van BAS Voetbal. Op de avond waren zo’n 30 vrijwilligers af gekomen.

Tijdens de avond kwamen diverse onderwerpen aan bod zoals de opzet en structuur van de kantinecommissie, toelichting op protocollen en instructies, rooster voor kantinediensten, de Gezonde Kantine en er was ruimte voor eigen inbreng van de aanwezigen. Later dit jaar zal er nog een tapinstructie worden georganiseerd, in samenwerking met de leverancier voor het op een correcte manier van schenken tijdens een bardienst.

NIX18
Ook werd er uitvoerig stilgestaan bij knelpunten rondom het gebruik van alcohol op de accommodaties en in de kantine van BAS Voetbal, door middel van de NIX18 campagne. Daarbij werd ook de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de vereniging toegelicht en de gevolgen bij eventuele overtredingen. Er zal strenger op worden toegezien dat deze overtredingen niet (meer) worden begaan, dat de risico’s en consequenties duidelijk zijn en worden de regels opnieuw geïntroduceerd en aangescherpt. Medewerking, begrip en respect zijn hierin belangrijke kernwoorden om overtredingen en de mogelijke consequenties te voorkomen. De wet- en regelgeving hierover is duidelijk en o.a. hier te lezen. Meer informatie hierover vanuit de vereniging volgt binnenkort.IVA-certificaten
Vrijwilligers die alcohol schenken tijdens de openingstijden van de kantine horen in het bezit te zijn van een IVA-certificaat. IVA staat voor Instructie Verantwoord Alcohol Verstrekken in de sport. In de aankomende periode zal de gratis e-learning worden gevolgd door de vrijwilligers die het betreft, waarna ook het bijbehorende certificaat kan worden behaald door middel van een online examen. De naam zegt het al. Tijdens de e-learning leren de vrijwilligers alles over verantwoord alcohol schenken, wanneer mag je wel/niet schenken, hoe vraag je netjes en rechtmatig om identificatiebewijzen, wat zijn signalen van dronkenschap bij personen en hoe om te gaan met ingewikkelde discussies op momenten dat beslissingen niet worden geaccepteerd. Ook is duidelijk gemaakt wie wanneer in overtreding is en dus strafbaar is.

Vrijwilligers gezocht
De vereniging is nog op zoek naar vrijwilligers in bepaalde functies en op bepaalde plekken om alles soepel te laten verlopen. Ook de lijst met vrijwilligers voor de kantine heeft nog ruimte voor extra handjes, om de diensten meer te kunnen verdelen. Meld je aan als vrijwilliger bij de vrijwilligerscommissie via vrijwilligers@basvoetbal.nl of bij Sander Vlaanderen, bestuurslid Vrijwilligers (bestuurslidvrijwilligers@basvoetbal.nl).

Bestuur BAS Voetbal
BAS Voetbal Biddinghuizen
Kantine "Het Bastion"
Sportpark "De Schelp"
Sportlaan 36
8256 CE Biddinghuizen
tel. 0321-331943

Privacy Policy voor leden

© 2001 - 2024 - BAS Voetbal Biddinghuizen