BAS Voetbal De Parel van de Polder

50 €uro Club

Informatie BAS Voetbal 50 €uro Club BAS Voetbal - Biddinghuizen

Iedereen (lid, vrijwilliger, supporter, ouder, kennis, dorpsgenoot, kortom een ieder die BAS Voetbal een warm hart toedraagt) kan zich aanmelden voor de 50 €uro Club van BAS Voetbal. Dit kost u 50 Euro per jaar. De looptijd is van 1 juli tot en met 30 juni en het bedrag zal in principe per automatische incasso geïnd worden, tezamen met de contributierun van oktober. Men kan zich het hele jaar hiervoor aanmelden.

Verwachtingen
Wat kunt u als lid van deze club in ieder geval verwachten:

  • Ieder lid van "de club" krijgt een naamplaatje. Dit komt te hangen op een bord in Het Bastion. 
  • De leden van de 50 €uro Club krijgen bepaalde privileges binnen de vereniging. Te denken valt bijvoorbeeld aan een uitnodiging voor de traditionele nieuwjaarslunch;
  • Het geld dat de vereniging ontvangt door deze actie zal geheel ten goede komen aan BAS Voetbal;
  • Ieder lid van de 50 €uro Club ontvangt een speciale VIP-kaart. Deze kaart verschaft toegang tot alle (competitiethuis)wedstrijden van BAS 1 en tot de speciale activiteiten waar de leden voor zijn uitgenodigd.
Een aanmeldingsformulier ligt in de kantine. Ook is het via deze website te downloaden (Download het aanmeldingsformulier 50 €uro Club).

Ingevulde en ondertekende formulieren kunt u inleveren in het postvak van de sponsorcommissie, bij Jesper Claassen of via, e-mail: sponsorzaken@basvoetbal.nl).
 

BAS Voetbal Biddinghuizen
Kantine "Het Bastion"
Sportpark "De Schelp"
Sportlaan 36
8256 CE Biddinghuizen
tel. 0321-331943

Privacy Policy voor leden

© 2001 - 2024 - BAS Voetbal Biddinghuizen