50 €uro Club
50 €uro Club

50 €uro Club:
Iedereen (lid, vrijwilliger, supporter, ouder, kennis, dorpsgenoot, kortom een ieder die BAS Voetbal een warm hart toedraagt) kan zich aanmelden voor de 50 €uro Club van BAS Voetbal. Dit kost u 50 Euro per jaar. De looptijd is van 1 juli tot en met 30 juni en het bedrag zal in principe per automatische incasso geïnd worden, tezamen met de contributierun van oktober. Men kan zich het hele jaar hiervoor aanmelden.

Verwachtingen
Wat kunt u als lid van deze club in ieder geval verwachten:
  • Ieder lid van "de club" krijgt een naamplaatje. Dit komt te hangen op een bord in Het Bastion. Ook krijgt ieder lid een eigen stoel op de tribune;
  • De leden van de 50 €uro Club krijgen bepaalde privileges binnen de vereniging. Te denken valt bijvoorbeeld aan een uitnodiging voor de traditionele nieuwjaarslunch;
  • Het geld dat de vereniging ontvangt door deze actie zal geheel ten goede komen aan BAS Voetbal;
  • Ieder lid van de 50 €uro Club ontvangt een speciale VIP-kaart. Deze kaart verschaft toegang tot alle (competitiethuis)wedstrijden van BAS 1 en tot de speciale activiteiten waar de leden voor zijn uitgenodigd.
Een aanmeldingsformulier ligt in de kantine. Ook is het via deze website te downloaden (Download het aanmeldingsformulier 50 €uro Club).

Ingevulde en ondertekende formulieren kunt u inleveren bij op Parksingel 61, e-mail: sponsorcommissie@basvoetbal.nl).

Download hier de complete Sponsorbrochure.

Overige Informatie
50 €uro Club
Reclamebordsponsoring
Kledingsponsoring
Hoofd- en Subsposoring
Programmablad
Wedstrijdbalsponsoring
Toernooisponsoring
Activiteitensponsoring

Terug naar sponsors
 
Ook sponsor worden?
Klik hier!
 
© 2019 - BAS Voetbal BiddinghuizenSybit | Software op Maat