BAS Voetbal De Parel van de Polder

Bestuur

Bestuur BAS Voetbal 2022 v.l.n.r.: Sander Vlaanderen, Jan Overeem, Sabine Potgieter, Herman Stegeman, Adri Nitrauw, Sico Oerlemans, Frans Middag
Bestuur BAS Voetbal 2022 v.l.n.r.: Sander Vlaanderen, Jan Overeem, Sabine Potgieter, Herman Stegeman, Adri Nitrauw, Sico Oerlemans, Frans Middag

Het bestuur heeft de dagelijkse leiding van de vereniging. Voor realisatie van de uitvoeringsprogramma’s worden commissies benoemd. Het bestuur streeft ernaar om de commissies zelfstandig voorstellen op te laten stellen en die ter goedkeuring voor te leggen aan het bestuur. Hiervoor zit er in geen enkele commissie een bestuurslid van BAS Voetbal. Voor deze structuur is gekozen om een duidelijke lijn te houden tussen beleid en uitvoering daarvan. De commissies geven regelmatig informatie en updates omtrent de activiteiten van hun commissie.

Het bestuur vergadert in principe één keer per maand. Hiermee wordt bereikt dat de onderlinge communicatie en afspraken over o.a. beleids- en operationele taken gewaarborgd is.

Voorstel van aftreden
 termijn tot
Voorzitter2024
Secretaris2026
Penningmeester2025
Voetbalzaken2023 (vacant)
Vrijwilligers2024 (vacant)
Wedstrijdzaken 2023 (vacant)
Sponsorzaken2025

Zijn er onderwerpen die je wil delen met deze commissie dan kan er gebruik gemaakt worden van het
e-mail adres: secretariaat@basvoetbal.nl

Rol Naam E-mail
Voorzitter Herman Stegeman  voorzitter@basvoetbal.nl
Penningmeester Rick Aernaudts  penningmeester@basvoetbal.nl
Secretaris Sabine Potgieter  secretariaat@basvoetbal.nl
Algemeen bestuurslid Frans Middag  bestuurslidsponsorzaken@basvoetbal.nl
BAS Voetbal Biddinghuizen
Kantine "Het Bastion"
Sportpark "De Schelp"
Sportlaan 36
8256 CE Biddinghuizen
tel. 0321-331943

Privacy Policy voor leden

© 2001 - 2024 - BAS Voetbal Biddinghuizen