BAS Voetbal De Parel van de Polder

De jaren 1980-1990

Samen met BAS-tennis krijgt BAS-voetbal in 1983 een nieuwe kantine, gebouwd door onder meer eigen vrijwilligers. Dit heugelijke feit wordt gevierd met een heuse BAS-revue. Sportief gezien kennen de jaren ’80 verschillende gezichten. Aanvankelijk moet BAS 1 een aantal stappen terug doen. Later is er in dit decennium enig herstel onder aanvoering van een nieuwe lichting voetbaltalenten.

Het begin van de jaren ’80 staat voor BAS-voetbal voor een belangrijk deel in het teken van de bouw van een nieuwe kantine. De vereniging is buitensporig gegroeid en de oorspronkelijke kantine op sportpark ‘De Schelp’ blijkt al snel over veel te weinig capaciteit te beschikken. Een aantal kleine verbouwingen zijn goede oplossingen voor de korte termijn, maar structureel is er gewoonweg ruimtegebrek. De afdeling tennis van BAS, ook bewoner van ‘De Schelp’, kampt met dezelfde problemen. De oplossing wordt gezocht in een clubhuis voor beide afdelingen.

De bouw van het clubhuis gebeurt onder auspiciën van BAS-algemeen en er wordt een bouwcommissie, met onder meer Rob Roodselaar en Henk van der Kleut, in het leven geroepen. Het budget is beperkt en om de kosten te drukken kiest BAS er uiteindelijk voor om een gedeelte van het oude gemeentehuis van Dronten, bestaande uit barakken, te verplaatsen naar Biddinghuizen. De totale kosten, inclusief inrichting, worden uiteindelijk in 1982 geraamd op ƒ 285.000,-. De gemeente draagt daarvan ƒ 75.000,- bij en ook de NSF (Nederlandse Sportfederatie) kent BAS een subsidie toe van ƒ 25.000,-. De rest van het bedrag wordt afgedekt door het afkopen van het onderhoud van de oude kantine, diverse acties vanuit de club en de zelfwerkzaamheid van de leden.

Voor de bouw van het nieuwe clubhuis kan een beroep gedaan worden op de Stichting Anders Werken. Dit is een project in het leven geroepen door de gemeente Dronten met de doelstelling om werkloze bouwvakkers werkervaring te laten opdoen. Deze bouwvakkers werken gezamenlijk met de vrijwilligers van BAS-voetbal en BAS-tennis aan de opbouw van de nieuwe kantine. Projectleider Jaap Ree en uitvoerder Guus Melenhorst moeten de bouw in goede banen leiden. Appie Drenthe heeft de eer om op 20 november 1982 de eerste paal te mogen slaan.

BAS Voetbal Biddinghuizen
Kantine "Het Bastion"
Sportpark "De Schelp"
Sportlaan 36
8256 CE Biddinghuizen
tel. 0321-331943

Privacy Policy voor leden

© 2001 - 2024 - BAS Voetbal Biddinghuizen