BAS Voetbal De Parel van de Polder

Jeugdcommissie

Jeugdcommissie 2023, v.l.n.r.: Sico Oerlemans, Jose van Brussel, Michel Paans, Jasper van der Wekken
Jeugdcommissie 2023, v.l.n.r.: Sico Oerlemans, Jose van Brussel, Michel Paans, Jasper van der Wekken

Kerntaak
Gehele jeugdafdeling te beheren en alle belangen van het jeugdvoetbal zowel binnen als buiten de vereniging zo goed mogelijk te behartigen.

Takenpakket

  • Het, in overleg met de Technische Commissie, zoeken naar leiders voor de verschillende jeugdteams
  • Het regelmatig onderhouden contacten met jeugdtrainers en –leiders over niet voetbaltechnische zaken
  • Het signaleren van problemen welke eventueel rijzen tussen leiders, trainers, spelers en ouders. De Jeugdcommissie neemt aansluitend het voortouw bij het oplossen van (gedrags-) problemen binnen teams
  • Het stimuleren en enthousiasmeren van trainers, leiders, jeugdleden en ouders van jeugdleden tot deelname aan door BAS Voetbal georganiseerde nevenactiviteiten
  • Het onderhouden van contacten met de ledenadministrateur en penningmeester over het ledenbestand van jeugdleden. Eventuele verborgen armoede (en betalingsachterstanden) worden in de gaten gehouden daaropvolgend acties te nemen en oplossingen te bieden voor aanwezige problemen, in samenspraak met ledenadministratie, de penningmeester en (de ouders van) het lid
  • Het stimuleren en enthousiasmeren van trainers en leiders als het gaat om het gebruik van BAS-website (verzorgen inloggegevens van de BAS site en contactgegevens van de beheerder in geval van vragen). Actief beheren van de teampagina (uitslagen, teamfoto’s, verslagen)
  • Er op toezien dat de VOG-verklaringen voor trainers/leiders correct geregeld zijn
  • Het aanspreken van spelers op het niet dragen van de officiële clubkleuren (afwijkende kleur broekje en sokken)
  • Het ingang zetten van wervingsacties voor nieuwe jeugdleden


Zijn er onderwerpen die je wil delen met deze commissie dan kan er gebruik gemaakt worden van het
e-mail adres: jeugdcommissie@basvoetbal.nl

BAS Voetbal Biddinghuizen
Kantine "Het Bastion"
Sportpark "De Schelp"
Sportlaan 36
8256 CE Biddinghuizen
tel. 0321-331943

Privacy Policy voor leden

© 2001 - 2024 - BAS Voetbal Biddinghuizen