BAS Voetbal De Parel van de Polder

Coronaprotocol vanaf 15-1-2022

dinsdag 18 januari 2022
Coronaprotocol vanaf 15-1-2022

In de huidige regelgeving mogen we, gelukkig, weer onbeperkt buiten sporten. Trainingen kunnen weer doorgang vinden en we mogen weer onderlinge wedstrijden houden om ons voor te bereiden op de competitie. Na onze eerdere melding hebben wij vanuit de vereniging een aantal bruikbare tips/adviezen ontvangen welke wij hebben meegenomen in een aantal aanpassingen.

In 2020 is Harold Zondag bezig geweest met de Coronaregels en als bestuur hebben wij ervoor gekozen om nu een commissie onder leiding van Harold te formeren om hierin het bestuur te adviseren en mede de uitvoering op zich te nemen.

De restricties waar wij nog mee te maken hebben zijn de volgende:
- Voor toegang tot de kleedkamer, voor leeftijd boven 18 jaar, is een Corona Toegangsbewijs vereist.
- In de gang van ons kleedkamergebouw is, vanaf 13 jaar, een mondkapje verplicht.
- Er is geen specifieke restrictie gesteld voor de hoeveelheid mensen in de kleedkamer. Onderlinge afstand van 1,5 meter is echter verplicht waarop de hoeveelheid mensen in de kleedkamer gebaseerd moet worden.
- Kantine blijft gesloten.

Om als vereniging kleedkamergebruik te faciliteren hebben we de volgende punten opgesteld, te weten:
- Kleedkamers blijven dicht voor de leeftijdscategorie tot JO/MO-17. Dat betekent, omgekleed komen en thuis douchen.
- Vanaf JO/MO-17 kan er gebruik worden gemaakt van de kleedkamers en geldt alleen een mondkapjesplicht waarvoor wij de leiders vragen hierop toe te zien en te corrigeren.
- Onderlinge afstand in de kleedkamer 1,5 meter. Dus 2 kleedkamers per team.
- Vanaf 18 jaar (JO-19) zijn zowel de mondkapjesplicht als het coronatoegangsbewijs een vereiste. Als de trainer en leider van de teams hiervoor een controlelijst van spelers opstellen en de toegang en mondkapjes controleren voorafgaand aan betreden kleedkamer, is dat geen probleem. Trainers/leiders zijn verantwoordelijk voor de handhaving.
- Na afloop van de trainingen/(onderlinge) wedstrijden dient een ieder gelijk het sportpark te verlaten. Met inachtneming onderlinge afstand van 1,5 meter.

Vanwege het gesloten zijn van de kantine willen wij er wel op wijzen dat het gebruik van (alcoholische) dranken en voedsel niet is toegestaan op het gehele sportpark. Het is natuurlijk wel toegestaan om water bij je te hebben en te nuttigen.

Er is geen publiek mogelijk bij trainingen en (onderlinge) wedstrijden.

In functie zijnde vrijwilligers, waarvan de activiteiten bij het bestuur bekend zijn, mogen op het sportpark aanwezig zijn (conform NOC-NSF regels zonder 2G). Als de taak voorbij is vallen zij onder bezoeker en moeten zij het sportpark verlaten.

Om eventueel te ondersteunen en toe te zien op de juiste uitvoering kunnen de volgende personen om de controlelijst vragen, te weten:
- Harold Zondag,
- Jan Overeem,
- Sico Oerlemans,
- Sander Vlaanderen.

Coronaprotocol vanaf 15-1-2022 (PDF)

BAS Voetbal Biddinghuizen
Kantine "Het Bastion"
Sportpark "De Schelp"
Sportlaan 36
8256 CE Biddinghuizen
tel. 0321-331943

Privacy Policy voor leden

© 2001 - 2022 - BAS Voetbal Biddinghuizen
Realisatie: Internetcommissie
Sybit | Software op Maat