BAS Voetbal De Parel van de Polder

Introductie nieuwe Technische Commissie

donderdag 17 maart 2022
Introductie nieuwe Technische Commissie

Met de nieuwe samenstelling van het bestuur is ook de Technische Commissie van BAS Voetbal opnieuw vorm gegeven. Deze commissie valt onder bestuurslid voetbaltechnische zaken Jan Overeem en er is gekozen voor een andere organisatiestructuur.

De Technische Commissie bestaat uit Peter Claassen, Marco Lek, Tommy Dunnik, Stefan Tolhoek en David van Dijk. Peter, Tommy en Stefan hebben al eerdere ‘TC’ ervaring. Voor Marco en David is dit een nieuwe functie binnen de vereniging. De TC heeft onderstaande verdeling:

- Senioren en O19: Peter Claassen en Tommy Dunnik.
- O17-O13: Tommy Dunnik en Marco Lek.
- O12-O9: David van Dijk en Stefan Tolhoek a.i.

Voor de onderbouw zoekt de commissie nog een coördinator. Lijkt dit je leuk? Laat het één van de commissieleden weten.

De afgelopen periode heeft de TC in samenspraak met het bestuur enkele speerpunten voor het huidige seizoen opgenomen, namelijk de teamindelingen voor het seizoen ’22-’23, het terugbrengen van de voetbalpiramide en het aanstellen van de trainers voor het seizoen ’22-’23. Oftewel voetbal inhoudelijke zaken. Operationele zaken zijn voorbestemd voor de afdeling wedstrijdzaken, jeugd en/of materialen commissie.

Gesprekken met de huidige trainers staan in de maand maart op de planning. Er zijn al meerdere gesprekken gevoerd. Andere trainers zijn of worden binnenkort uitgenodigd. Ook is er al gekeken naar de mogelijkheden van de teamindelingen voor volgend seizoen. In april zal dit verder vorm krijgen waarbij de commissie wederom in overleg gaat met de huidige trainers. Ook zal in april het trainerskorps voor het nieuwe seizoen vorm krijgen. Aangezien de competitie doorloopt tot eind mei zal de voorlopige indeling in de maand juni gepubliceerd worden.

Een ander belangrijk punt is onze voetbalpiramide. De Corona pandemie heeft zijn sporen achtergelaten in de ledenaanwas. Er zijn al enkele jonge pupillen die mee trainen bij het JO9 team. De vereniging is voornemens om in de maand april te starten met de mini-pupillen op zaterdagochtend. Op dit moment zoekt de Technische Commissie vrijwilligers hiervoor om dit samen met hen en de jeugdcommissie ten uitvoer te brengen. Interesse? Spreek één van de commissieleden aan.

De leden van de technische commissie zijn dagelijks op het voetbalveld te vinden of zijn per email te bereiken via tc@basvoetbal.nl.

BAS Voetbal Biddinghuizen
Kantine "Het Bastion"
Sportpark "De Schelp"
Sportlaan 36
8256 CE Biddinghuizen
tel. 0321-331943

Privacy Policy voor leden

© 2001 - 2022 - BAS Voetbal Biddinghuizen
Realisatie: Internetcommissie
Sybit | Software op Maat