BAS Voetbal De Parel van de Polder

50 €uro Club: Gratis naar de sponsoravond

maandag 16 mei 2022
50 €uro Club: Gratis naar de sponsoravond

De sponsorcommissie van BAS Voetbal is een unieke actie gestart! Als je deze week besluit lid te worden van de 50 €uro Club, ga je pas het volgende seizoen betalen. Je mag dan wel aanstaande vrijdag 20 mei gratis naar de sponsoravond, met als gast Olympisch- en wereldkampioen schaatsen Marianne Timmer.

50 €uro Club
Iedereen (lid, vrijwilliger, supporter, ouder, kennis, dorpsgenoot, kortom een ieder die BAS Voetbal een warm hart toedraagt) kan zich aanmelden voor de 50 €uro Club van BAS Voetbal. Dit kost 50 euro per seizoen. De looptijd is van 1 juli tot en met 30 juni en het bedrag zal in principe per automatische incasso geïnd worden, tezamen met de contributierun van oktober. Men kan zich het hele jaar hiervoor aanmelden.Wat krijg je er voor terug?
- Ieder lid van "de club" krijgt een naamplaatje. Dit komt te hangen op een bord in Het Bastion. Ook krijgt ieder lid een eigen stoel op de tribune;
- De leden van de 50 €uro Club krijgen bepaalde privileges binnen de vereniging. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een uitnodiging voor de traditionele nieuwjaarslunch en de sponsoravond;
- Het geld dat de vereniging ontvangt door deze actie zal geheel ten goede komen aan BAS Voetbal;
- Ieder lid van de 50 €uro Club ontvangt een speciale VIP-kaart. Met deze kaart heb je toegang tot alle (competitiethuis)wedstrijden van BAS 1 en tot de speciale activiteiten waar de leden voor zijn uitgenodigd.

Wanneer je voor vrijdagavond het aanmeldingsformulier voor de 50 €uro Club inlevert ben je van harte welkom! Het aanmeldingsformulier is hier te downloaden.

Aanmelden sponsoravond
De sponsoravond op vrijdag 20 mei is toegankelijk voor sponsoren, leden van de 50 €uro Club, ereleden en leden van verdienste. Iedereen die een persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen kan zich deze week nog aanmelden via https://aanmelden.basvoetbal.nl.

BAS Voetbal Biddinghuizen
Kantine "Het Bastion"
Sportpark "De Schelp"
Sportlaan 36
8256 CE Biddinghuizen
tel. 0321-331943

Privacy Policy voor leden

© 2001 - 2022 - BAS Voetbal Biddinghuizen
Realisatie: Internetcommissie
Sybit | Software op Maat