BAS Voetbal De Parel van de Polder

CDA: oud papierprijs verhogen

maandag 28 januari 2002

Al jaren wordt in de gemeente door inspanning van vele vrijwilligers het oud papier opgehaald. De garantieprijs is al jaren 5 cent. CDA wil dit verhogen naar 5 eurocent.

De opbrengst voor de sportverenigingen wordt gebruikt binnen de verenigingen en aangewend in het belang van de leden.

Het CDA vindt dat de inzameling van oud papier op de huidige wijze tot in lengte van jaren dient door te gaan. Goedkoper kan het niet en zelfs als dat wel zou kunnen dan nog moeten we ons de vraag stellen of we dat dan willen want zonder de inkomsten uit het oud papier zullen vele verenigingen aan hun leden verhoging van contributie of aan de gemeente om aanvullende subsidie vragen.

Om de inzameling door vrijwilligers ook nar de toekomst veilig te stellen en om belang en zin van de wijze van inzameling te onderstrepen is de CDA fractie van oordeel dat het nu wel eens tijd wordt om de garantieprijs te verhogen. De vijf (oude) centen van de tachtiger jaren van de vorige eeuw zijn niet meer te beschouwen als een realistische vergoeding voor inzet, inspanning en waardering van het werk, laat staan dat daarin nog langer wordt vertaald wat de besparing is (op sport en afvalinzameling) die de Gemeente realiseert bij het doen ophalen van oud papier door vrijwilligers.

De CDA fractie zal de gemeente dan ook uitnodigen en zonodig voorstellen doen om de garantieprijs te verhogen naar 5 Eurocent.

Bron: CDA fractie Dronten

BAS Voetbal Biddinghuizen
Kantine "Het Bastion"
Sportpark "De Schelp"
Sportlaan 36
8256 CE Biddinghuizen
tel. 0321-331943

Privacy Policy voor leden

© 2001 - 2024 - BAS Voetbal Biddinghuizen