BAS Voetbal De Parel van de Polder

Gratis naar de sponsoravond van 2 juni

dinsdag 23 mei 2023
Gratis naar de sponsoravond van 2 juni

Na een geslaagde actie vorig jaar organiseert de sponsorcommissie opnieuw een ledenwerfactie voor de 50 €uro club. Als je voorafgaande aan de sponsoravond besluit lid te worden van de 50 €uro Club, ga je pas het volgende seizoen betalen. Je mag dan wel aanstaande vrijdag 2 juni gratis naar de sponsoravond, met als gast Sierd de Vos.

50 €uro Club
Iedereen (lid, vrijwilliger, supporter, ouder, kennis, dorpsgenoot, kortom een ieder die BAS Voetbal een warm hart toedraagt) kan zich aanmelden voor de 50 €uro Club van BAS Voetbal. Dit kost 50 euro per seizoen. De looptijd is van 1 juli tot en met 30 juni en het bedrag zal in principe per automatische incasso geïnd worden, tezamen met de contributierun van oktober. Men kan zich het hele jaar hiervoor aanmelden.Wat krijg je er voor terug?
- Ieder lid van "de club" krijgt een naamplaatje. Dit komt te hangen op een bord in Het Bastion.
- De leden van de 50 €uro Club krijgen bepaalde privileges binnen de vereniging. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een uitnodiging voor de traditionele Nieuwjaarslunch en de sponsoravond;
- Het geld dat de vereniging ontvangt door deze actie zal geheel ten goede komen aan BAS Voetbal;
- Ieder lid van de 50 €uro Club kan aan het begin van het seizoen een speciale VIP-kaart afhalen. Met deze kaart heb je toegang tot alle (competitiethuis)wedstrijden van BAS 1 en tot de speciale activiteiten waar de leden voor zijn uitgenodigd.

Wanneer je op tijd het aanmeldingsformulier voor de 50 €uro Club inlevert ben je van harte welkom! Het aanmeldingsformulier is hier te downloaden. De jaarlijkse bijdrage van 50 euro gaat pas in met ingang van het nieuwe seizoen.


BAS Voetbal Biddinghuizen
Kantine "Het Bastion"
Sportpark "De Schelp"
Sportlaan 36
8256 CE Biddinghuizen
tel. 0321-331943

Privacy Policy voor leden

© 2001 - 2024 - BAS Voetbal Biddinghuizen