BAS Voetbal De Parel van de Polder

Nieuw beleidsplan BAS Voetbal

woensdag 24 maart 2021
Nieuw beleidsplan BAS Voetbal

De komende periode wil het bestuur van BAS Voetbal samen met de leden gaan werken aan een nieuw algemeen beleidsplan voor de periode 2021-2026. Het huidige beleidsplan met als titel ‘BAS Voetbal: De enige echter parel van de polder’ had betrekking op de periode 2015-2020. Tijd voor een nieuw algemeen beleidsplan dus.

Het beleidsplan geeft richting aan de koers van BAS Voetbal voor de komende jaren. In het beleidsplan worden de ambities voor de komende jaren neergelegd. Ambities op verschillende terreinen, waaronder:

a. Voetbaltechnisch.
b. Accommodatie.
c. Financieel.
d. Sponsoring.
e. Vrijwilligersbeleid.

Het proces om te komen tot een nieuw beleidsplan wil het bestuur graag samen met de leden oppakken. Op een aantal momenten gedurende dit proces zal het bestuur de leden om input en reactie vragen. Gelet op de nog altijd van toepassing zijnde Corona-regels zal dit naar verwachting (grotendeels) digitaal gebeuren. De eerste stap in dit verband is een korte schriftelijke enquête die eind deze week aan leden wordt verstuurd. Aan de hand van een beperkt aantal vragen willen wij in je in eerste instantie om input vragen voor het nieuwe beleidsplan. Het zou mooi zijn als een groot aantal leden de moeite nemen om de enquête in te vullen. De input die wij op deze wijze verkrijgen willen wij als bouwstenen gaan gebruiken voor het nieuwe beleidsplan.

Na deze schriftelijke enquête wordt een (digitale) discussieavond georganiseerd waarin met elkaar van gedachten gewisseld kan worden over de inhoud van het nieuwe beleidsplan. De resultaten van deze avond worden meegenomen in het conceptbeleidsplan. Dit conceptbeleidsplan wordt vervolgens geagendeerd voor de Algemene Ledenvergadering van juni 2021.

Het bestuur kijkt uit naar een boeiend proces en hoopt dat vele leden haar dan wel zijn steentje wil bijdragen aan het nieuwe beleidsplan. Samen zijn wij immers BAS Voetbal, de parel van de polder.

Bestuur BAS Voetbal

BAS Voetbal Biddinghuizen
Kantine "Het Bastion"
Sportpark "De Schelp"
Sportlaan 36
8256 CE Biddinghuizen
tel. 0321-331943

Privacy Policy voor leden

© 2001 - 2024 - BAS Voetbal Biddinghuizen