BAS Voetbal De Parel van de Polder

Vanaf de bestuurstafel #1-2023

maandag 30 januari 2023
Vanaf de bestuurstafel #1-2023

Voor een duidelijke en open communicatie is er de rubriek ‘Van de bestuurstafel’. Op deze manier heeft het bestuur een platform om haar leden, vrijwilligers, sponsoren en andere websitebezoekers te informeren over de lopende zaken binnen de club.

Vanuit het bestuur
Met de jaarwisseling startte ook het laatste deel van deze seizoenshelft. Actuele en toekomstige onderwerpen die voor het bestuur op de agenda voor aankomend jaar staan zijn de verhoogde energieprijzen en de gevolgen voor de vereniging, synergie vinden met de voetbalverenigingen in de gemeente Dronten, een plan voor verborgen armoede onder onze leden, ledenbehoud en invullen van vrijwillige taken binnen de vereniging. Financieel kunnen we terugkijken op een goed jaar en hebben we de corona plussen en minnen naar we hopen voorgoed kunnen archiveren. Zoals bij ieder huishouden of persoon zijn er zorgen omtrent de energiekosten. We zijn overgeschakeld naar dagprijzen voor gas, we weten nog niet precies waar we aan toe zijn.

In de afgelopen periode hebben er enkele wijzigingen in het bestuur plaatsgevonden. Tijdens de laatste ALV is Frans Middag herkozen in het bestuur, daarop volgend is hij benoemd tot bestuurslid Sponsorzaken. De naam zegt het al; de Sponsorcommissie en BAS Hogerop zullen onder de hoede vallen van Frans. De communicatiecommissie verschuift naar het secretariaat. Ook zijn Facilitair Technisch, Facilitair Materiaal en de Klussenclub samengevoegd onder één noemer, namelijk Facilitair.

Vanwege het stoppen van Sico Oerlemans als bestuurslid Wedstrijdzaken is het bestuur genoodzaakt enkele commissies te verdelen onder de huidige bestuursleden. Zo zal het Wedstrijdsecretariaat onder bestuurslid Voetbalzaken Jan Overeem hangen. Jeugdcommissie en de Scheidsrechterscoordinatië valt nu onder Frans Middag. Daarnaast is de vereniging nog steeds op zoek naar een penningmeester. Totdat we die hebben gevonden zijn de taken en werkzaamheden van de penningmeester verdeeld onder de bestuursleden.

Het onderdeel Communicatie is dus verschoven en Sponsorzaken is toegevoegd. Een vernieuwd organigram op basis van de huidige situatie van de organisatiestructuur van de vereniging is aan het eind van dit bericht te bekijken.

Vrijwilligers nodig
Het rekensommetje is makkelijk gemaakt. Op dit moment zijn er dus twee vacante plekken in het bestuur van de vereniging. Het verschuiven van commissie moet een tijdelijke oplossing zijn en zeker geen permanente. Naast deze twee bestuurlijke functies die open staan, zijn er ook op andere plekken vrijwilligers hard nodig. Sander Vlaanderen, bestuurslid Vrijwilligers, is druk bezig met een vrijwilligerscommissie en de uiteenzetting van de vrijwilligersmodule die we binnen de vereniging willen inzetten.

En zoals ik al in de Nieuwjaarsspeech noemde; Het individuele belang met een individuele agenda past nou eenmaal niet in een vereniging. De vereniging heeft jullie nodig, als ambassadeurs met een rood-wit hart. We kunnen het niet alleen.

Als je niet aanwezig bent geweest op de Nieuwjaarsreceptie en daarom dus ook niet mijn nieuwjaarsspeech hebt gehoord dan kan je deze hier nog nalezen.Nog even een toelichting op de gekozen organisatiestructuur.
Zoals al in een eerder bericht in deze rubriek ‘vanaf de bestuurstafel’ is benoemd heeft het bestuur gekozen voor een constructie met zeven bestuursleden om de vele werkzaamheden meer te kunnen verdelen. Naast het dagelijkse bestuur, bestaande uit de voorzitter, penningmeester en secretaris, zijn er vier onderdelen, te weten; Voetbalzaken, Wedstrijdzaken, Vrijwilligers en Communicatie. Deze onderdelen hebben elk hun eigen opdracht en taken. De daarvoor verantwoordelijke bestuursleden hebben een aantal commissies onder zich hangen, maar hebben geen functie binnen deze commissies.

De commissies zijn zelfstandig, communiceren en rapporteren aan het verantwoordelijke bestuurslid. Bij eventueel vertrek van bestuursleden of commissieleden blijft de continuïteit daardoor gewaarborgd. De voorzitter, penningmeester en secretaris houden zich bezig met de taken passend bij hun functies, beleidsmatig, financieel en organisatorisch en hebben ook enkele commissies onder zich.

Ouderavond
Op 20 januari heeft de eerst ouderavond bij BAS Voetbal plaatsgevonden. Met als bedoeling om ouders van (beginnende) spelers te introduceren met de club, op bepaalde zaken toelichting te geven en de mogelijkheid te geven tot het stellen van vragen. Zo’n dertig personen luisterden naar presentaties van Sico Oerlemans, Stefan Tolhoek en Sander Vlaanderen. Een succesvolle avond welke voor herhaling vatbaar is.Clubhuis
De afgelopen maanden is er door diverse vrijwilligers hard gewerkt aan de metamorfose van ons clubhuis ’t Bastion. Zo hebben de voormalige bestuurs- en commissiekamer een makeover gekregen. Nieuwe vloer, een verfrissende verfbeurt en nieuw meubilair heeft gezorgd voor een goede opknapbeurt. Beide kamers zijn geschikt voor vergaderingen, de voormalige commissiekamer kan nu gebruikt worden als ruimte voor wedstrijdbesprekingen en als professionele ontvangstruimte voor gasten. De bordjes met Bestuurskamer en Commissiekamer zijn van de deuren verwijderd. Daarin wil het bestuur geen onderscheid meer maken. Hoe we de kamers wel gaan noemen, daar zal nog een ei over worden gelegd. Heb je de kamers al bekeken?De dartvereniging Hedi Darts, die elke maandag gebruikt maakt van de kantine, heeft een grote bijdrage geleverd aan het verwezenlijken van een effectieve oplossing voor de dartborden. Wat een positieve reacties krijgen we hier op. Verder heeft een grote verfbeurt gezorgd voor een verfrissende nieuwe look. Er moeten nog wat puntjes op de i worden gezet, maar het hart van onze vereniging is echt opgeknapt! Grote complimenten voor iedereen die op wat voor manier dan betrokken is geweest bij deze metamorfose.

De klussenclub is niet alleen druk geweest met de kantine. Ook andere zaken op het sportpark hebben aandacht gekregen van deze groep vrijwilligers. Zo zijn op het talud bij het hoofdveld nieuwe bankjes. De oude bankjes waren toe aan vervanging. De bankjes zijn geplaatst en gesponsord door de klussenclub. Het zijn er nu zelfs vijf.Evenementen
Ook de evenementenkalender van de club heeft de nodige aandacht gekregen. De evenementencommissie bestaat uit Angelique Hermus, Floris Nap, Gonnie de Boer en Wilco den Teuling. Het doel van deze enthousiaste groep is het organiseren dan wel coördineren van verschillende evenementen en activiteiten, gericht op de diverse doelgroepen binnen de vereniging, welke zorgen voor een binding met BAS Voetbal. Op de website van de voetbalvereniging is de agenda terug te vinden, met informatie over de evenementen. Ook in de kantine worden deze op diverse plekken gecommuniceerd.

60 jaar BAS Voetbal
De vereniging is opgericht op 17 september 1964, dat betekent dat er een jubileumjaar aan zit te komen. Het bestuur is voornemend om een jubileumcommissie in leven te roepen die de festiviteiten zal gaan organiseren. Ondertussen zijn de eerste contacten gelegd en ideeën gespuid om stil te staan bij deze mijlpaal.

Zaterdag 4 februari hervatten we de competitie weer. Zo zal het eerste elftal tegen EZC ’84 spelen in Epe. Daarop volgen twee thuiswedstrijden, namelijk tegen Hulshorst op de 11de en tegen Wilsum op de 18de. Op de elfde is er de mogelijkheid tot het eten van snert in de kantine en in de avond is er darttoernooi. Op de 18de gaan we onder de rivieren en vieren we Carnaval in ’t Bastion! Dus er is genoeg te doen op sportpark ‘de Schelp, voetbal gerelateerd en niet.

Het aanbod staat nog steeds. Heb je vragen, opmerkingen of ideeën? Schroom dan niet om mij of één van de bestuursleden aan te spreken.

Herman Stegeman
Voorzitter BAS Voetbal


BAS Voetbal Biddinghuizen
Kantine "Het Bastion"
Sportpark "De Schelp"
Sportlaan 36
8256 CE Biddinghuizen
tel. 0321-331943

Privacy Policy voor leden

© 2001 - 2024 - BAS Voetbal Biddinghuizen