BAS Voetbal De Parel van de Polder

Terugblik op geslaagd Nieuwjaarsprogramma BAS Voetbal

zondag 8 januari 2023
Terugblik op geslaagd Nieuwjaarsprogramma BAS Voetbal

Op zaterdag 7 januari 2023 vond het jaarlijkse Nieuwjaarsprogramma van BAS Voetbal plaats op de velden van sportpark de Schelp en in ’t Bastion. De traditionele wedstrijd tussen oud spelers van BAS 1 en huidige spelers van BAS Voetbal werd gewonnen door laatstgenoemde met een 3-2 overwinning.

Voorafgaande aan de wedstrijd werd er met een groep van 72 personen geluncht, bestaande uit een aantal sponsoren, 50 euro clubleden, ereleden en leden van verdienste, spelers en technische staf van het huidige eerste elftal en de spelers van de Nieuwjaarswedstrijd.Na de Nieuwjaarswedstrijd begon de Nieuwjaarsreceptie, waar voorzitter Herman Stegeman een toespraak hield waarin hij terugkeek op 2022, vooruitkeek naar 2023 en zijn waardering uitsprak naar de huidige steun aan de club door vrijwilligers, leden, sponsors en supporters. De toespraak is hieronder terug te lezen.

Beste sportvrienden van BAS Voetbal,

Er waren de afgelopen twee jaarwisselingen geen nieuwjaarsrecepties bij BAS Voetbal. Daarom heet ik jullie dit keer extra van harte welkom in ons gerenoveerde clubhuis, ’t hart van onze vereniging, ’t Bastion. Namens het bestuur van BAS Voetbal wens ik alle leden, sponsoren, vrijwilligers, Vrienden van BAS, de 50 €uro Clubleden en andere belangstellenden een gezond, gelukkig en sportief 2023 toe.

Mijn eerste taak tijdens dit officiële gedeelte is het uitreiken van de Van de Bent-cup. De traditionele Nieuwjaars wedstrijd is vandaag gewonnen door het team bestaande uit diverse huidige BAS spelers van onder leiding van Hayo Dodde, met 3-2. Dus ik wil graag Bob Veugelers naar voren halen als aanvoerder van het team. Daarna wil ik graag starten de mensen te bedanken die het Nieuwjaarsprogramma van vandaag mogelijk hebben gemaakt.

In 2022 hebben we afscheid moeten nemen van Jos Ripken, Gijsbert Middag en Henk van Dijk. We beseffen ons terdege dat er ook mensen gemist worden in jullie persoonlijke omgeving, laten we daar ook even bij stilstaan......

In 2022 werden Hein Grafhorst en Eelse Bies benoemd tot lid van verdienste. In 2022 werd Lars Dodde sportvrijwilliger van het jaar in de gemeente Dronten. In 2022 hebben we ongenodigde gasten op de velden gehad, wat ook leidde tot vernielingen. In 2022 werd het papieren programmaboekje omgezet in een digitale versie. In 2022 kwam Marianne Timmer op bezoek tijdens de jaarlijkse sponsoravond. In 2022 eindigde het seizoen van ons vlaggenschip in mineur en startte het eerste elftal het seizoen 2022-2023 in de vierde klasse. In 2022 was de oranjegekte teruggekeerd in ’t Bastion en werden de wedstrijden van het Nederlands Elftal hier gekeken. In 2022 werden er nieuwe sponsorcontracten getekend en bestaande contracten verlengd. In 2022 zijn de BAS Pareltjes weer gestart. In 2022 heeft de klussenclub niet stilgezeten, zoals u ook al kan zien als u om zich heen kijkt.Door de beperkende maatregelen werd het nieuwe bestuur op zaterdag 8 januari 2022 geïntroduceerd, tijdens een digitale algemene ledenvergadering. Geen makkelijke start kan ik jullie zeggen.

Het bestuur en commissies heeft gekozen voor een vernieuwde vorm qua structuur, verdeling van diverse taken, opdrachten en commissies onder zeven bestuursleden die geen zitting hebben in commissies. Bestuur en commissies draaien bijna allemaal op volle kracht, maar door een tekort aan mankracht verlopen sommige zaken nog niet vlekkeloos. En dat is uiteraard ongewenst en onnodig. Sico Oerlemans heeft onlangs aangegeven zijn bestuurstaak neer te leggen en zich volledig te willen inzetten binnen een commissie.

Tijdens de laatste ALV is besloten om niet de contributie, maar de kantineprijzen te verhogen. De afgelopen jaren zijn er geen verhogingen toegepast, maar de leveranciers hebben dat wel gedaan en de marges worden steeds kleiner. Op deze manier hopen we leden te behouden, vanwege de oplopende kosten op andere vlakken.

Actuele en toekomstige onderwerpen die op de agenda voor 2023 staan zijn de verhoogde energieprijzen en de gevolgen voor de vereniging, synergie vinden met de voetbalverenigingen in de gemeente Dronten, een plan voor verborgen armoede onder onze leden, ledenbehoud en invullen van vrijwillige taken binnen de vereniging. Maar voor 2024 worden er ook alvast voorbereidingen getroffen omdat we dan 60 jaar bestaan!

Financieel kunnen we terugkijken op een goed jaar en hebben we de corona plussen en minnen naar we hopen voorgoed kunnen archiveren. Een uitdaging is nog wel het vinden van een nieuwe penningmeester...

De evenementencommissie is zichtbaar weer actief en de evenementenkalender gevuld.

Naast onze trouwe sponsoren en verlengde sponsorcontracten zijn we uitermate blij dat er ook diverse nieuwe sponsoren zijn toegevoegd aan de portefeuille. Op dit moment staat de teller van de 50 Euroclubleden op 127. De sponsorcommissie is gelukkig qua bezetting gegroeid naar 5 personen. Henk Potgieter en onlangs ook Jan Knook zijn toegevoegd. Sinds kort valt deze commissie, samen met BAS Hogerop, onder het nieuwe bestuurslid Sponsorzaken, Frans Middag.

En laten we vooral de kern van onze vereniging niet vergeten. Voetbal. Zoals bekend zijn we er in 2022 niet in geslaagd om in de derde klasse te blijven met het eerste elftal. Ondanks de degradatie naar de vierde klasse ben ik blij dat het vertrouwen en support er nog steeds is, met af en toe een welkome, kritische noot richting spelers en technische staf. Op dit moment staat ons eerste elftal op een 4e positie van de competitie, met 21 punten uit 11 wedstrijden. Alle actief spelende leden zijn verdeeld onder de teams en dat zijn er op dit moment zo’n 250, van de in totaal 400 geregistreerde leden. Helaas hebben we moeten besluiten om het vierde elftal terug te trekken uit de competitie, vanwege te veel annuleringen vanwege te weinig spelers. Wel zien we bijvoorbeeld de JO19 goed presteren en ook bij de jongste jeugd zijn er mooie resultaten, wat hierbij wel anders is dat bijvoorbeeld de KNVB de competities in fases heeft opgedeeld en er bij de allerjongsten geen resultaten worden bijgehouden door de KNVB wat resulteert in een eigen administratie en geen officiële kampioenschappen en dergelijke.

Vrijwilligers
Zoals net al een keer benoemd zijn er nog vacatures binnen enkele commissies en op bepaalde posities. Op de achtergrond is Sander Vlaanderen, bestuurslid Vrijwilligers, erg druk geweest met het inrichten van de vrijwilligersmodule binnen Sportlink. Op deze manier kunnen leden of ouders van leden worden gelinkt aan bepaalde vrijwillige taken binnen de vereniging, hierover worden alle leden op korte termijn nog nader geïnformeerd.

We zitten hier nu met een grote groep die de vereniging een warm hart toedragen en wellicht al actief zijn binnen de vereniging in wat voor vorm dan ook. Wat mij betreft zijn jullie het grootste bezit van de vereniging, want door jullie kan er gevoetbald en getraind worden en ligt de accommodatie er knap en netjes bij. Worden er evenementen georganiseerd en krijgen sponsoren de nodige aandacht en zichtbaarheid. Zitten we er nu en op andere momenten fijn en warm bij in de kantine met een natje en een droogje. Worden de zaken qua financiële- en ledenadministratie geregeld. Lopen de teams er netjes en verzorgd bij, werd ons clubhuis opgefrist en vernieuwd en worden er wedstrijden gefloten. En nog veel meer zaken op de voor- en achtergrond. Maar allemaal door vrijwilligers, die een rood-wit hart hebben. Daarvoor ben ik jullie allemaal heel erg dankbaar.

Door die jaren van Corona zijn er individuele bubbels ontstaan, deels opgedrongen door maatregelen. We raakten gewend heel dicht bij onszelf te blijven, maar de regels zijn versoepeld en het is daarom ook belangrijk dat we de individuele bubbels doorprikken zodat we elkaar kunnen verbinden en weer een, krachtige ketting vormen, met iedereen in zijn of haar kracht als een schakel in die ketting. Het individuele belang met een individuele agenda past nou eenmaal niet in een vereniging. De vereniging heeft jullie nodig, als ambassadeurs met een rood-wit hart. We kunnen het niet alleen.

Het is een terugkerende uitspraak, maar we zijn ervan overtuigd dat we met het nodige vertrouwen, de diverse commissies, de trouwe en hopelijk ook nieuwe vrijwilligers, sponsoren en alle andere betrokkenen de parel van de polder laten glanzen. We hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar laten we vooral het grotere plaatje niet uit het oog verliezen.

Zoals onze koning al zei in zijn kersttoespraak en ik quote: ‘laten we ervoor zorgen dat we elkaar niet verliezen. Gun elkaar tenminste het voordeel van de twijfel. Mijn oproep aan ieder van en ieder van jullie is: haak aan, luister mee, denk mee, doe mee en wordt een schakel binnen BAS!’

En daarmee wil ik graag afsluiten. Hef het glas, kijk naar degene die naast je zit of staat en stel de vraag, ben jij die nog ontbrekende schakel, kijk dan om je heen en zie… WIJ ZIJN BAS!!

Bedankt voor jullie aandacht en laten we samen toosten op een gelukkig, sportief en voorspoedig 2023.


Foto’s van het Nieuwjaarsprogramma werden gemaakt door Wilco Steeneveld, deze zijn terug te vinden in de diverse fotoboeken.

Nieuwjaarsreceptie BAS Voetbal 1/7
Nieuwjaarsreceptie BAS Voetbal 2/7
Nieuwjaarsreceptie BAS Voetbal 3/7
Nieuwjaarsreceptie BAS Voetbal 4/7
Nieuwjaarsreceptie BAS Voetbal 5/7
Nieuwjaarsreceptie BAS Voetbal 6/7
Nieuwjaarsreceptie BAS Voetbal 7/7

BAS Voetbal Biddinghuizen
Kantine "Het Bastion"
Sportpark "De Schelp"
Sportlaan 36
8256 CE Biddinghuizen
tel. 0321-331943

Privacy Policy voor leden

© 2001 - 2023 - BAS Voetbal Biddinghuizen