BAS Voetbal De Parel van de Polder

Van de (nieuwe) bestuurstafel #5-2022

zondag 26 juni 2022
Van de (nieuwe) bestuurstafel #5-2022

Voor een duidelijke en open communicatie houden we de rubriek ‘Van de bestuurstafel’ in ere. Op deze manier heeft het bestuur een platform om haar leden, vrijwilligers, sponsoren en andere websitebezoekers te informeren over de lopende zaken binnen de club.

Vanuit het bestuur
De eerste zes maanden met het nieuwe bestuur zijn ondertussen alweer voorbij. Allereerst willen we gebruik maken van de mogelijkheid om iedereen te bedanken die ons in de afgelopen periode hebben bijgestaan en bereid waren tot het geven van meer inzicht en de lopende lijnen binnen de club of commissies. Zowel op de voorgrond als achtergrond zijn we zichtbaar bezig met diverse onderwerpen op diverse vlakken, zoals beleidsmatig, organisatorisch, probleemoplossend etc. Daarvoor is de input en steun nodig van betrokken personen, fijn dat die bereidwilligheid er is wanneer nodig. Ook diegene die één van ons hebben aangesproken met ideeën, aandachtspunten of complimenten, dank daarvoor.

Het nieuwe bestuur heeft gekozen voor een constructie met zeven bestuursleden om de vele werkzaamheden meer te kunnen verdelen. Deze andere structuur is wennen. Naast het dagelijkse bestuur, bestaande uit de voorzitter, penningmeester en secretaris, zijn er vier onderdelen, te weten; Voetbalzaken, Wedstrijdzaken, Vrijwilligers en Communicatie. Deze onderdelen hebben elk hun eigen opdracht en taken. De daarvoor verantwoordelijke bestuursleden hebben een aantal commissies onder zich hangen, maar hebben geen functie binnen deze commissies.

De commissies zijn zelfstandig, communiceren en rapporteren aan het verantwoordelijke bestuurslid. Bij eventueel vertrek van bestuursleden of commissieleden blijft de continuïteit daardoor gewaarborgd. De voorzitter, penningmeester en secretaris houden zich bezig met de taken passend bij hun functies, beleidsmatig, financieel en organisatorisch en hebben ook enkele commissies onder zich. Het organigram op basis van deze inrichting qua bestuur en commissies is aan het eind van dit bericht te bekijken.

Na de toetreding van het nieuwe bestuur in januari jongstleden is er ook een aftreedschema gecreëerd.

Voorstel van aftreden
 verkiezing najaar 2021 voor de duur van x jaar
Voorzitter3 jaar
Secretaris2 jaar
Penningmeester1 jaar
Voetbalzaken2 jaar
Vrijwilligers3 jaar
Wedstrijdzaken 2 jaar
Communicatie1 jaar


De bestuursleden zijn in de afgelopen periode bezig geweest met het kennismaken met of het vormen van de nodige commissies. Zo is Jan Overeem, bestuurslid Voetbalzaken, veel in contact met de leden van de Technische Commissie. Deze commissie is druk geweest met de indeling voor het volgend seizoen en de trainers en leiders. Meer over deze commissie is hier te lezen.

Organisatorisch hebben we het 80% op orde, na twee jaren van Corona is het wel lastig geweest om enkele teams van BAS te laten voetballen en ook voor aankomend seizoen zullen er af en toe hobbels zijn. Naast Arjen Bredewolt, hebben we ook afscheid genomen van Wouter Foppen als trainer van de JO19-1 en Rob Ton, als trainer van het tweede. In navolging van het contract van de nieuwe hoofdtrainer zijn ook de contracten getekend van Martin Kern (keeperstrainer), Gerjan Westerhof (assistent-trainer 1ste elftal) en Arjen Stuut (trainer 2e elftal). We zijn blij dat de heren zich (opnieuw) hebben verbonden aan de club.Onder Sico Oerlemans, bestuurslid Wedstrijdzaken, vallen de scheidsrechters, de toernooien en de jeugd- en seniorencommissie. Sander Vlaanderen is benoemd als bestuurslid Vrijwilligers en houdt zich bezig met het beleid rondom vrijwilligers en een handboek voor de vrijwilligers. Maar ook de evenementencommissie en klussenclub vallen onder hem. Frans Middag is aangesteld tot bestuurslid Communicatie en wordt hierna uitgebreider toegelicht.

Na de installatie zijn we bezig geweest met het vinden van de juiste personen op de juiste plek binnen de club of commissies. De technische kant is redelijk gevuld, voor de jeugdcommissie zijn we nog op zoek naar drie enthousiaste vrijwilligers. Alle andere vrijwillige hulp op wat voor manier dan ook is altijd welkom. Heb je interesse en wil je meer weten, spreek dan één van de bestuursleden aan.

Algemene Ledenvergadering
De eerste ALV onder leiding van het nieuwe bestuur verliep goed, met een mooie opkomst. Over de begroting waren er vragen, waardoor de begroting werd afgekeurd. Na de ALV is de begroting herzien, is er een bijzondere ALV gepland waarin enkel de begroting is besproken, waarna de begroting werd goedgekeurd.

Vierde klasse
Het was een lastig seizoen, met verrassend mooie, maar ook teleurstellende uitslagen, Spelers die er wel of niet waren, vakanties, Corona etc. De spelers en technische staf van het eerste elftal hebben er hard voor moeten werken, petje af. Zoals bekend zijn we er niet in geslaagd om in de derde klasse te blijven. Ondanks de zure degradatie gaan we vol goede moed het nieuwe seizoen in. Ondertussen heeft de eerste training onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer Jeroen van de Berg plaatsgevonden.Uitgelicht
De afgelopen maanden is bestuurslid Communicatie, Frans Middag, bezig geweest met de communicatie binnen de vereniging. Frans; ‘Mijn opdracht vanuit het bestuur is duidelijk; het opzetten van een Communicatie Code welke zal zorgen voor meer uniformiteit, zowel intern en extern. Het doel is om één handboek te creëren met richtlijnen, draaiboeken, werkbare documenten voor diverse doelen en situaties voor de gehele vereniging. Vooralsnog intern, extern zal daarop volgen.’

Na de inventarisatie van de huidige stand van zaken is er een communicatie commissie opgericht, bestaande uit Wilco den Teuling, Daniëlle Kamphorst, Brigitte Ender, Jesper Claassen en Mart Muller (secretaris). Deze club vrijwilligers gaan zorgen voor de implementatie en opvolging van deze Communicatie Code binnen de vereniging, binnen de diverse commissies. Denk hierbij aan een checklist bij de aanmelding van een nieuw lid, een draaiboek voor de organisatie van een evenement of toernooi, hoe steekt de structuur van een commissie in elkaar en welke documenten zijn daarvoor nodig etc.. ‘In sommige situaties zijn er meerdere commissies nodig, is er overlap en is er een ‘way of work’ nodig, met als uiteindelijke doel meer duidelijkheid, samenwerking, soepelheid, gemak en professionalisering. Op deze manier hopen we de individuele werkzaamheden om te buigen naar meer een centrale samenwerking van commissies en vrijwilligers,’ aldus Frans.

Tot slot
Als er vragen zijn of je wenst meer informatie, schroom dan niet om te mailen naar informatie@basvoetbal.nl of spreek één van de bestuursleden aan. De eerste trainingen zullen half augustus weer van start gaan en op zaterdag 27 augustus is er een voorbereidingstoernooi.

Namens het voltallige bestuur wens ik vanaf deze plek iedereen een fijne, sportieve zomervakantie toe.

Herman Stegeman
Voorzitter BAS VoetbalBAS Voetbal Biddinghuizen
Kantine "Het Bastion"
Sportpark "De Schelp"
Sportlaan 36
8256 CE Biddinghuizen
tel. 0321-331943

Privacy Policy voor leden

© 2001 - 2024 - BAS Voetbal Biddinghuizen