BAS Voetbal De Parel van de Polder

Algemene ledenvergadering BAS Voetbal

donderdag 16 december 2021
Algemene ledenvergadering BAS Voetbal

De Algemene Ledenvergadering van BAS Voetbal is definitief vastgesteld op zaterdagochtend, 8 januari om 11.00 uur. De Algemene Ledenvergadering vindt in principe plaats in ‘Het Bastion’, de kantine van BAS Voetbal. De ledenvergadering zal fysiek kunnen worden bijgewoond door de leden als de coronamaatregelen tussentijds niet scherper worden bijgesteld.

De agenda en de verdere stukken voor de vergadering kunnen vanaf 23 december 2021 digitaal worden opgevraagd bij het secretariaat van BAS Voetbal: rhsteenbeek@hotmail.com.

Leden die fysiek aanwezig willen zijn, dienen zich digitaal bij het secretariaat op te geven op hetzelfde mailadres rhsteenbeek@hotmail.com tot uiterlijk 7 januari 2022.

Opgeven voor de Algemene Ledenvergadering is, in verband met de situatie rondom het coronavirus, verplicht. Mochten er meer dan 35 leden zich hebben opgegeven dan zal er een grotere zaalruimte worden gezocht om de Algemene Ledenvergadering toch door te laten als een fysieke bijeenkomst met in achtneming van de op dat moment geldende coronamaatregelen. Hierover wordt te zijner tijd nadere informatie verstrekt.

Bestuur BAS Voetbal

BAS Voetbal Biddinghuizen
Kantine "Het Bastion"
Sportpark "De Schelp"
Sportlaan 36
8256 CE Biddinghuizen
tel. 0321-331943

Privacy Policy voor leden

© 2001 - 2023 - BAS Voetbal Biddinghuizen