BAS Voetbal De Parel van de Polder

Van de bestuurstafel...#18

vrijdag 29 oktober 2021
Van de bestuurstafel...#18

Het bestuur van BAS Voetbal wil de leden graag zo actief en transparant mogelijk informatie verstrekken over het reilen en zeilen binnen onze club. In deze ‘Van de bestuurstafel 18’ aandacht voor de onlangs gehouden Buitengewone Algemene Ledenvergadering, de situatie bij de senioren binnen BAS Voetbal, de te houden evenementen (mits Corona geen roet in het eten gooit), de vacatures, de revitalisering van ons sportcomplex en de financiën van BAS Voetbal.

De laatste berichten van ‘Van de bestuurstafel’ begonnen steevast met het Coronavirus. Helaas is het virus momenteel weer aan een opmars bezig en laten wij hopen dat het akelige virus ons voetbal niet weer aan banden legt.

De Buitengewone Algemene Ledenvergadering
Op woensdagavond 6 oktober jl. heeft er bij BAS Voetbal een Buitengewone Algemene Ledenvergadering plaats gevonden. Aanleiding voor deze vergadering vormde de mededeling van het voltallige bestuur om zich voor de komende Algemene Ledenvergadering van december 2021 niet herkiesbaar te stellen voor een nieuwe bestuursperiode. In het bijzin van ruim 70 leden heeft het bestuur een verklaring voorgelezen waarin zij aangeven hoe zij als bestuur tot hun besluit zijn gekomen.

Bijgevoegd treft u de verklaring van het bestuur van BAS Voetbal aan.

Tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering is een commissie benoemd die gaat onderzoeken hoe de problemen bij BAS Voetbal het beste getackeld kunnen worden. Deze commissie, bestaande uit Mart Muller, Henk Georg en Sietse de Boer, zal zich tevens buigen over de samenstelling van een toekomstig bestuur. Een bestuur dat op draagvlak kan rekenen van de leden van BAS Voetbal. Het huidige bestuur wenst Mart, Henk en Sietse veel succes met hun belangrijke taak.

Situatie senioren BAS Voetbal
De begin dit seizoen in het leven geroepen seniorencommissie (bestaande uit Frans Middag, Mart Muller, Chris Burgers, Jan Overeem aangevuld met de leiders van de verschillende teams) is volop bezig om het seniorenvoetbal bij BAS Voetbal van een impuls te voorzien. Het is deze commissie gelukt om voor BAS 2 een trainer te vinden in de persoon van Rob Ton (terug van weg geweest) en een keeperstrainer voor de selectiekeepers in de persoon van Peter Schrijvers (tevens keeperstrainer van vv Zeewolde). Een mooi resultaat.

Een uitdaging die er nog altijd ligt, is de bezetting van de seniorenteams op de zaterdag. Met pijn en moeite lukt het ons om vier teams in de lucht te houden en zo af en toe, zoals bijvoorbeeld dit weekend, moeten wij een wedstrijd afgelasten vanwege een tekort aan spelers. Op dit moment wordt overwogen om na de winterstop één team terug te trekken zodat wij nog slechts drie seniorenteams overhouden. Spijtig maar helaas ontkomen wij hier momenteel niet aan.

Evenementen: ze zijn er weer!
De evenementencommissie heeft de afgelopen tijd niet stilgezeten. Dank hiervoor! Morgen (zaterdag 30 oktober 2021) kan vanaf 17.30 uur in de BAS-kantine ‘Het Bastion’ aangeschoven voor een broodje döner met patat en vanaf 20.00 uur wordt een bingoavond gehouden met als hoofdprijs een reischeque ter waarde van € 350,-. Het beloofd een mooie avond te worden.

Verder staat de komende weken, onder voorbehoud dat het coronavirus geen spelbreker is, een aantal klaverjasavonden gepland. Op vrijdag 5 november 2021, vrijdag 3 december 2021 en zaterdag 18 december 2021 wordt er een kaartje gelegd. Zaterdag 18 december a.s. staat het traditionele kerstklaverjassen gepland. Een mooie gelegenheid om gezellig samen te zijn.

Vacatures: wie helpt ons?
Op 10 september 2021 heeft het bestuur een brandbrief op onder andere deze site geplaatst. In de brief met als titel ‘BAS Voetbal: verenig u’ wordt een oproep gedaan aan alle leden van BAS Voetbal om een steentje bij te dragen aan BAS Voetbal. Samen zijn wij BAS Voetbal en samen moeten wij de schouders er onder zetten om de vereniging draaiende te houden. Onder andere de volgende vacatures zijn vacant:

  • Scheidsrechters. Er is nog altijd een groot tekort aan scheidsrechters. Achter de schermen worden door Sico Oerlemans, Harold Zondag en Eddy de Gier gekeken naar oplossingen voor de korte en lange termijn. Mocht je interesse hebben om een wedstrijdje te fluiten, meld je bij één van deze personen.
  • Administrateur. De financiële administratie als ook de financiële ledenadministratie wordt sinds eind 2015 verzorgd door Daphne Grafhorst. Zij heeft aangegeven hiermee met ingang van 2022 te willen stoppen. Wij zijn dan ook op zoek naar een adequate vervanger.
  • Redacteur programmablad. Ons programmablad moet het al enige tijd doen zonder een redacteur. Vind je het leuk om te schrijven? Dan zoeken wij jou!
  • Kantinemedewerkers. Om de kantine op donderdagavond en zaterdag draaiende te houden, blijven wij op zoek naar hulp. Wil je ons zo af en toe een keer willen helpen, dan zou dat heel mooi zijn!


Mocht je belangstelling hebben voor één van de mogelijke vrijwilligersfuncties binnen BAS Voetbal, meld je bij één van de huidige bestuursleden. Wij rekenen op je.

Revitalisering sportcomplex ‘De Schelp’
Op 7 juli 2021 hebben wij een plan bij de gemeente Dronten ingediend voor het upgraden van ons sportcomplex. Zaken als de tribune, entree van het hoofdveld, de dug-outs en de ophanging van de reclameborden zijn zaken die wij als BAS Voetbal willen oppakken. Een aantal zaken is vanuit oogpunt van onderhoud hard toe aan vervanging.

Met de totale financiering van dit plan is een bedrag gemoeid van meer dan € 50.000,-. Voor de financiering ervan hebben wij als BAS Voetbal het plan bij de gemeente Dronten ingediend om zo in aanmerking te komen voor cofinanciering (medefinanciering) vanuit de gemeente Dronten. Bij goedkeuring draagt de gemeente Dronten voor 50% bij aan de financiering van het plan.

De gemeente Dronten heeft vanwege capaciteitsproblemen nog geen besluit kunnen nemen over ons plan. Wel hebben wij van de gemeente toestemming gekregen om onze tribune nu reeds aan te pakken, zonder dat dit consequenties heeft voor onze lopende aanvraag. De komende weken wordt, als het weer het toelaat, de tribune opnieuw in de verf gezet en worden de huidige verouderde tribunestoelen vervangen door nieuwe kunststof stoelen. Na deze werkzaamheden ligt onze tribune er spik en span bij en kunnen wij weer jaren vooruit.

Bij instemming van het plan vanuit de gemeente Dronten komen wij bij de leden terug om over het totale plan van gedachten te wisselen.

Financiën zijn op orde
Op dit moment wordt door Cor van het Hof van Van het Hof Administratie & Consultancy de laatste hand gelegd aan de financiële jaarrekening over het seizoen 2020-2021. De voortekenen zijn positief en laten een mooi financieel resultaat zien over het afgelopen, door Corona sterk beïnvloed boekjaar. Op korte termijn zal de kascontrolecommissie bijeengeroepen worden om de financiële boekhouding aan een nader financieel onderzoek te onderwerpen.

Tot slot
Mocht er iets zijn waar u mee zit of tegenaan loopt, meldt dit dan bij één van de bestuursleden. Samen kunnen wij dan kijken of wij hier wat aan kunnen doen, want samen zijn wij BAS Voetbal.

Veel gezondheid de komende tijd toegewenst en hopelijk tot snel op ons sportpark.

Bestuur BAS Voetbal

BAS Voetbal Biddinghuizen
Kantine "Het Bastion"
Sportpark "De Schelp"
Sportlaan 36
8256 CE Biddinghuizen
tel. 0321-331943

Privacy Policy voor leden

© 2001 - 2022 - BAS Voetbal Biddinghuizen
Realisatie: Internetcommissie
Sybit | Software op Maat