BAS Voetbal De Parel van de Polder

Coronaprotocollen aangepast per 27-8-2020

donderdag 27 augustus 2020
Coronaprotocollen aangepast per 27-8-2020

De coronaprotocollen zoals deze bij BAS Voetbal van toepassing zijn, zijn aangepast. Graag wil het bestuur een ieder vragen zicht te houden aan de regels zoals deze zijn opgenomen in de protocollen.

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

  • Op de tribune bij ons hoofdveld zijn verschillende stoeltjes afgezet met lint. Deze stoeltjes zijn niet beschikbaar. Op deze wijze is de 1,5 meter regel te garanderen.
  • Bij het omkleden van de jongste jeugd steken ouders veelal de helpende hand toe in de kleedkamer. Wij willen de ouders vragen de kinderen thuis al zoveel als mogelijk in voetbalkleren aan te doen. Voor de ouders zijn de kleedkamers niet toegankelijk.
  • Voor de trainingen zijn de kleedkamers niet beschikbaar. Deze regel is niet van toepassing op spelende leden van BAS Voetbal van 18 jaar en ouder van buiten Biddinghuizen. Zij kunnen indien gewenst gebruik maken van de kleedkamers. Na gebruik van de kleedkamer wordt deze schoon achter gelaten.
  • Voor uitspelende BAS-teams zijn met ingang van zaterdag 29 augustus a.s. in de kantine mondkapjes beschikbaar (onder voorbehoud van tijdige levering). Deze mondkapjes kunnen in de kantine door de leiders van de teams verkregen worden, mocht dit nodig zijn. Vanuit het RIVM is het dragen van het mondkapje een advies, geen verplichting. Uiteraard is het dragen van een eigen mondkapje prima.


Graag wil het bestuur een ieder vragen zicht te houden aan de regels zoals deze zijn opgenomen in de protocollen.

Bij bezoek van de kantine ‘Het Bastion’, geldt een registratieplicht. Dit geldt zowel voor alle momenten dat de kantine open is, zowel doordeweeks als op zaterdag. Bij de ingang van de kantine liggen registratieformulieren die ingevuld moeten worden.

Ingevulde formulieren kunnen worden afgegeven bij het dienstdoende barpersoneel. Gedurende twee weken worden deze ingevulde formulieren bewaard. Deze registratie is nodig voor contactonderzoek in geval van een mogelijke besmetting. Graag je medewerking in deze!

De protocolllen

Algemeen:
Leden BAS Voetbal:Bezoekers BAS Voetbal:


Tot slot willen wij een ieder nog wijzen op het inrichtingsverkeer in zowel kleedkamer als kantine. Bij de kleedkamer ga je er aan de kantinezijde in en kom je er aan de zijde van het kleine trainingsveld uit. In geval van de kantine ga je er aan de kleedkamerkant in en ga je er via de terrasdeur uit.

Met elkaar kunnen wij ervoor zorgen dat de parel van de polder immer blijft stralen. Samen zijn wij BAS Voetbal en samen nemen wij onze verantwoordelijkheid. Wij willen nogmaals benadrukken, wij zijn blij dat wij onze hobby weer kunnen uitvoeren, laten wij er gezamenlijk voor zorgen dat dit ook zo blijft.

Bestuur BAS Voetbal

BAS Voetbal Biddinghuizen
Kantine "Het Bastion"
Sportpark "De Schelp"
Sportlaan 36
8256 CE Biddinghuizen
tel. 0321-331943

Privacy Policy voor leden

© 2001 - 2024 - BAS Voetbal Biddinghuizen